Hyppää sisältöön

Ministeri Räsänen: Kirkon on puolustettava rohkeasti ihmisarvoa ja elämää

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2012 12.00
Tiedote -

Kirkollisasioista vastaava sisäasiainministeri Päivi Räsänen kiitti puheessaan kirkolliskokoukselle kirkkoa arvokkaasta työstä maahanmuuttajien ihmisarvoisen kohtelun edistämiseksi. Hän myös kannusti edelleen etsimään uusia väyliä ystävyyden ja yhteyden luomiseksi kantaväestön ja maahantulijoiden kesken. Ministeri Räsänen muistutti, että uskonnollinen vakaumus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus myös turvapaikanhakijoiden kohdalla. - Maahanmuuttovirasto teki viime keväänä tärkeän linjauksen, jonka mukaan turvapaikkaa hakevan ei enää edellytetä salaavan lähtömaassaan uskonnollista vakaumustaan vainolta välttyäkseen. Tervehdyspuheessaan ministeri Räsänen nosti esiin myös muita aiheita, joissa hänen mukaansa niin valtiolle kuin kirkolle lankeaa haaste puolustaa ihmisarvoa ja elämän kunnioitusta. Räsänen kaipaa kirkolta selkeää ääntä tilanteessa, jossa lähes 80 prosenttia suomalaisista on ilmaissut kannattavansa eutanasialakia. Räsäsen mukaan eutanasialailla viestittäisiin asennetta vammaisten ja sairaiden ihmisten elämän arvottomuudesta. - Jos eutanasia laillistettaisiin, paine hyvän saattohoidon järjestämiseen vähenisi. Kuolemantoiveeseen ei tule vastata kuolinpiikillä, vaan välittämisellä ja tasokkaalla saattohoidolla. Ministeri Räsänen haastoi kirkon keskustelemaan myös raskauden keskeytyksistä. Räsänen muistutti abortin olevan aina eettinen ongelma, sillä siinä lopetetaan jo alkanut ihmiselämä. Ministerin mukaan myöhäisiin keskeytyksiin liittyy lisäksi yhdenvertaisuus- ja perusoikeusongelmia, sillä niissä vammaiset lapset asetetaan terveiden kanssa eriarvoiseen asemaan. Räsäsen totesi aiheeseen liittyvän vaiettua surua ja syyllisyyttä. - Lääkärit ja hoitajat tietävät, mitä abortissa tapahtuu ja monet suorittavat työtään rikki revityllä omallatunnolla. - Läntisen Euroopan maista ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa terveydenhuollon henkilöstöllä ei ole lakiin perustuvaa oikeutta kieltäytyä vakaumuksen perusteella suorittamasta abortteja tai laatimasta niihin liittyviä lausuntoja. Euroopan neuvosto edellytti vuonna 2010, että kaikkien jäsenmaiden tulee turvata hoitohenkilökunnalle omantunnonvapaus kieltäytyä abortin tai eutanasian suorittamisesta. Kirkolla on erinomaiset edellytykset käydä rohkeasti tätä keskustelua, Räsänen kannusti. - Abortista ei pidä vaieta, mutta siitä puhuttaessa tarvitaan ennen muuta kuoleman rajan ylittävää anteeksiantamisen ja armon sanomaa. Lisätietoja: - valtiosihteeri Marjo Anttoora (sisäasiainministeriö), 050 456 0808