Hyppää sisältöön

Ministeri päätti teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksista vuodelle 2021

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2020 11.23
Tiedote

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko vahvisti teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuudet. Teatterit saavat ensi vuonna toimintaansa rahoitusta yhteensä noin 62,1 miljoonaa euroa. Orkestereiden saama kokonaismäärä on noin 19,1 miljoonaa euroa ja museoiden 48,4 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksien lisäksi ministeri päätti alustavasti teattereiden ja orkestereiden valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan sekä orkestereiden ja teattereiden kehittämishankkeiden määrärahoista.
Valtionosuusjärjestelmä on laskennallinen. Rahoitus määritellään henkilötyövuosien ja niille määritellyn yksikköhinnan mukaisesti. Edellytyksenä valtionosuuksien maksamiselle päätetyn suuruisina on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2021 talousarvioesityksen.

- Hallitus on antanut eduskunnalle käsiteltäväksi lain esittävän taiteen edistämisestä. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta mikä tarkoittaa, että seuraava valtionosuuspäätös tehtäisiin tämän uuden lain nojalla, kertoo tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Teatterit

Henkilötyövuosiin ja yksikköhintaan perustuviin valtionosuuksiin sekä toimintaan kohdennettuihin lisäavustuksiin käytetään vuonna 2021 noin 62,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,77 miljoona euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Teatterille osoitettuja henkilötyövuosia on 2 469. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta vuodelle 2021 on 60 016 euroa ja se on vuoteen 2020 verrattuna 3 % suurempi. Toimijoille, jotka eivät ole hakeutuneet arvonlisäverovelvollisiksi teatteritoiminnastaan, myönnetään arvonlisäverolla korotettu yksikköhinta, joka on ensi vuonna 3,87 % korkeampi kuin arvonlisäveroton hinta.

Ministeri osoitti alustavassa määrärahan jaossa 3 200 000 euroa harkinnanvaraista määrärahaa alue-, tanssi-, ja lastenteatteritoimintaan, ruotsinkieliseen teatteritoimintaan sekä kiertuetoimintaan. Alustavasti alueteattereille osoitetaan määrärahasta 1 414 000 euroa, tanssiteattereille 576 000 euroa, lastenteattereille 900 000 euroa, merkittävään kiertuetoimintaan tai kiertuetoiminnan vastaanottamiseen 185 000 euroa ja ruotsinkieliseen toimintaan 125 000 euroa. Lisäksi määrärahasta varattiin esittävän taiteen uudistuksen toimeenpanoon enintään 20 000 euroa.

Orkesterit

Orkestereiden valtionosuuksien kokonaismäärä on ensi vuonna 19 065 116 euroa, mikä on 815 605 euroa vähemmän kuin vuonna 2020 (19,88 milj. euroa). Kokonaismäärärahan lasku selittyy orkestereiden yksikköhinnan laskulla viime vuoteen verrattuna.

Orkestereille osoitettuja henkilötyövuosia on 1 033 eli saman verran kuin tänä vuonna. Orkestereiden arvonlisäveroton yksikköhinta on 49 763 euroa, joka on 4 % pienempi kuin 2020, mutta 1 % suurempi kuin vuonna 2019 (51 851 € vuonna 2020, 49 184 € vuonna 2019). Orkestereiden arvonlisäverolla korotettu yksikköhinta on 50 962 euroa. Tätä yksikköhintaa käytetään niillä yksityisillä orkestereilla, jotka eivät ole arvonlisäveron palautusjärjestelmän piirissä. Näitä orkestereita on kuusi. Valtionosuuden piirissä on nyt 28 orkesteria. Uusia orkestereita ei otettu valtionosuuden piiriin.

Lisäksi harkinnanvaraista avustusta orkestereiden alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävään toimintaan osoitettiin 608 000 euroa ja kehittämishankkeisiin 60 000 euroa eli saman verran kuin tänä vuonna. 

Museot

Museoiden valtionosuuksiin on vuonna 2021 käytettävissä yhteensä 48,4 miljoonaa euroa, joka on noin 2,4 miljoonaa suurempi kuin vuonna 2020 johtuen kustannustason muutoksesta sekä indeksitarkistuksesta.

Laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on museoilla 1 294,5, josta alueellisiin tehtäviin osoitetaan 155,2 henkilötyövuotta. Vuonna 2021 museoiden arvonlisäveroton yksikköhinta on 75 652 euroa (tänä vuonna 71 761 euroa) ja arvonlisäverolla korotettu yksikköhinta 80 751 euroa (tänä vuonna 76 311 euroa). 

Valtakunnallisten vastuumuseoiden lisärahoitukseen osoitetaan ensi vuonna enintään 5 900 000 euroa. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Vuotta 2021 koskevan määrärahapäätöksen lisäksi vahvistetaan lisärahoitusta koskeva rahoitussuunnitelma vuosille 2022–2023. Esitys perustuu museoiden valtakunnallista tehtävää ja palveluita koskevasta suunnitelmasta Museoviraston kanssa käytyihin neuvotteluihin ja Museoviraston ministeriölle antamiin lausuntoihin.

Teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet

Museoiden valtionosuudet

Lisätietoja:

  • teatterit: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, p. 0295 330 285
  • orkesterit: kulttuuriasiainneuvos Mari Karikoski, p. 0295 330 209
  • museot: kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, p. 0295 330 281