Hyppää sisältöön

Ministeri Kurvinen jakoi liikunnan Piikkarit-palkinnon sekä Liikkuvat-palkinnot

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2021 10.33
Tiedote

Suomen Valmentajat ry:lle on myönnetty Piikkarit-pääpalkinto liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämisestä. Liikkuva perhe -palkinto myönnettiin Oulujoen seurakunnalle, Liikkuva aikuinen -palkinto myönnettiin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluille sekä Hengitysliitolle ja Ikiliikkuja -palkinto Turun kaupungin liikuntapalveluille ja Lintulammen asukasyhdistys ry:lle.

Piikkarit-palkinnot

Piikkarit-pääpalkinto on suuruudeltaan 7 000 euroa, ja se tulee käyttää naisten ja/tai tyttöjen aseman parantamiseen liikunnan ja urheilun alalla Suomessa. Piikkarit-pääpalkintoa perustellaan mm. seuraavasti: Suomen Valmentajat ry:llä on uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma kaudelle 2021-2025. Suunnitelman mukaan Suomen Valmentajat on viime vuosina painottanut sukupuolten välistä tasa-arvoa toiminnassaan vahvasti. Taustalla on Valmentaa kuin nainen -hanke eri palloilulajeissa ja Erasmus+-rahoitteinen SCORE-hanke. Saadut opit on jalostettu ja otettu käyttöön vuosina 2020-2021 toteutettavassa Valmentaa kuin nainen -hankkeessa, joka toteutetaan kamppailulajien ja painonnoston piirissä.

Hankkeiden lisäksi Suomen Valmentajissa sukupuolten väliseen tasa-arvoon pyritään sillä, että kaikissa arkisissa valinnoissa mietitään, että eri sukupuolet tulevat huomioiduiksi. Toimenpiteitä tehdään kohdennetusti niiden lajien kanssa, joissa naiset ovat aliedustettuina valmennuksessa. Vastaavia toimenpiteitä voidaan tehdä myös miesvalmentajien määrän lisäämiseksi lajeissa, joissa miehet ovat aliedustettuina. Suomen Valmentajat on jo pitkään tuottanut laaja-alaisesti, esimerkillisellä tavalla sukupuolittain eriteltyä tietoa toiminnastaan ja hyödyntänyt tätä tietoa tavoitteiden asettamisessa ja toimenpiteiden toteuttamisessa.

Suomen Valmentajat on tehnyt määrätietoista työtä seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Yhdistys laati niistä toimintaohjeen vuonna 2020.

Piikkarit-tunnustuspalkinnot saivat Suomen Palloliitto ry ja Kainuun Liikunta ry.

Liikkuvat-palkinnot

Liikkuvat-palkintoihin myönnettiin yhteensä 21 000 euroa. Palkintorahat tulee käyttää palkitsemisen kohteena olevan väestöryhmän liikkumisen edistämiseen.

Liikkuva perhe -palkinnot

Oulujoen seurakunta/Oulujoen seurakunnan varhaiskasvatuksen saama Liikkuva perhe -palkinto on suuruudeltaan 7 000 euroa, ja sitä perustellaan mm. seuraavasti:
Monipuolinen toimintatarjonta on jo useamman vuoden jatkunutta, säännöllistä perheille suunnattua matalan kynnyksen ohjattua ja omaehtoista liikuntaa ja siihen sisältyy perheliikunnasta viestintää. Toimintaan osallistumisen kynnys on tehty erityisen matalaksi.

Toimintaa kuvastaa joustavuus ja mukautuvuus yhteiskunnan perheiden toimintakyvylle kulloinkin asettamiin erilaisiin haasteisiin (esim. koronapandemia). Toiminta on maksutonta, kaikille avointa ja sitä kehitetään perhelähtöisesti. Toiminta on juurtunutta, monipuolista ja säännöllistä.

Liikkuva aikuinen -palkinto

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden, Essoten saama Liikkuva aikuinen -palkinto on suuruudeltaan 3 500 euroa. Sitä perustellaan mm. seuraavasti: 
Essoten elintapaohjauksen palvelumallissa liikkumiseen ja liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen on otettu käyttöön osaksi ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Mallissa elintapaohjaus on suunnattu työikäiselle kuntalaiselle, joilla on suurentunut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen.  

Maksuton toiminta on saavutettavaa ja toiminnan tavoitteet on selkeästi kuvattu. Essoten onnistumisia ovat erityisesti toimiva monialainen palveluketju, laajat yhteistyöverkostot sekä toiminnan juurtuminen osaksi terveyden ja hyvinvoinnin palvelutarjotinta.

Hengitysliiton saama Liikkuva aikuinen -palkinto on suuruudeltaan myöskin 3 500 euroa. Sitä perustellaan mm. seuraavasti:
Hengitysliitto on vuosikausia ja tavoitteellisesti tehnyt liikkumisen edistämistyötä sekä järjestökentällä että rohkeasti eri toimialojen kanssa. Liitto on tehnyt liikuntaneuvonnan palveluketjutyötä eri toimijoiden kanssa; ollut rakentamassa liikkumispolkuja hengityssairaille sekä Liikkujan apteekki -konseptia.

Toiminnassa arkiliikuntaa on edistetty lukuisilla liikuntakampanjoilla ja -tapahtumilla. Hengitysliitto on näyttänyt omalla määrätietoisella esimerkillään, miten kansanterveysjärjestön pitkäjänteinen liikunnan edistämistyö vahvistaa liikunnan asemaa yhteiskunnassa.

Ikiliikkuja -palkinto

Turun kaupungin liikuntapalveluiden saama Ikiliikkuja -palkinto on suuruudeltaan 3 500 euroa, ja sitä perustellaan mm. seuraavasti:
Työtä tehty Ikiliikkuja-tavoitteen mukaisesti toimintakyvyn edistämiseksi terveysliikuntapalveluita kehittämällä, poikkisektorisesti. Turun toiminta on kuvattu konkreettisina tekoina, joissa on mukana hyvän käytännön mukaisesti testaaminen, oman tasoryhmän löytäminen ja jatkoharjoitteluun ohjaus.

Toiminnan käytäntöön vieminen on toteutettu ennakkoluulottomasti. Esimerkkejä onnistumisista: Liikepankin luominen, Turun mallin löytäminen, Kunto-voitas-kehittäminen, vapaaehtoisverkoston rakentaminen yhteisesti eläkeläisjärjestöjen ja liikunnan aluejärjestön kanssa, Liikkuva pysäkki/resurssi -toiminta ja koronapoikkeusajan toiminnot.

Lintulammen asukasyhdistyksen saama Ikiliikkuja –palkinto on suuruudeltaan 3 500 euroa, ja sitä perustellaan mm. seuraavasti:
Hieno esimerkki paikallisesta työstä, jossa verkottuminen poikkisektorisesti kunnan rakenteisiin on tuottanut monialaista osaamista ja iäkkäiden liikuttamista. Toimintakyvyn edistäminen on ollut keskiössä. Kohderyhmänä ovat sekä kotona asuvat että hoivan piirissä olevat ikäihmiset.

Kehitetty uutta toimintaa mm. kouluttamalla liikuntaneuvojia ja aloittamalla Mäntylän kotipesä -pienryhmätoimintaa. Pienryhmätoiminnassa vahvuutena kodin lähellä toteutettu liikuntatoiminta ja kuljetuksen haasteeseen vastattu mm. hyödyntämällä oppisopimusopiskelijoita saattoapuna. Vahvuuksina toiminnan maksuttomuus ja yhteistyö Oulun kaupungin kanssa. Tiedottamisessa hyödynnetty monikanavaisuutta.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, p. 02953 30054

Kuvia tilaisuudesta tapahtuman jälkeen ministeriön Flickr-tilillä.