Hyppää sisältöön

Ministeri Grahn-Laasonen: Huippututkimukseen ja ammatillisen koulutuksen uudistamiseen lisärahoitusta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2018 14.23
Tiedote

Opetusministeri Grahn-Laasonen on tyytyväinen hallituksen päätökseen tukea huippututkimusta ja ammatillisen koulutuksen uudistamista. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti kokouksessaan 13.11. panostaa huippututkimukseen ja tutkimuksen vaikuttavuuteen perustamalla tutkimuksen lippulaivatoimintaa tukevan säätiön. Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämistä ja koulutusvientiä vauhdittamaan perustetaan osakeyhtiö.

– Pidän tärkeänä, että voimme hyödyntää uusia rahoitusmuotoja tutkimuksen ja koulutuksen rahoituksessa. Tarvitsemme vahvan, monipuolisen rahoituspohjan korkeatasoiselle tutkimukselle. Tänään tehty päätös on yksi uusi tapa vahvistaa tutkimusrahoitusta, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Vuonna 2017 käynnistynyt tutkimuksen lippulaivat -ohjelma tukee suomalaista huippututkimusta. Valtio perustaa alkuvuodesta 2019 lippulaivoja tukevan säätiön, johon eduskunnan suostumuksella siirretään 60 miljoonan euron edestä valtion omistamia osinkoa tuottavia osakkeita. Säätiö myöntää rahoitusta säätiön säädekirjan ja säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön hallituksen päätöksellä.

– Hallitus päätti huhtikuun 2017 puoliväliriihessään lippulaivat -ohjelmasta ja varasi sille 50 miljoonan euron rahoituksen. Nyt ohjelmaa vahvistetaan entisestään. Näin tuetaan tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, joka on alansa kansainvälisessä kärjessä. Lippulaivaohjelmassa etsitään myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vahvistetaan tutkimuksen yhteyksiä työelämään, Grahn-Laasonen jatkaa.

Lippulaivatutkimuskeskittymien toteuttamiseen on aiemmin osoitettu Suomen Akatemian tutkimusrahoitusta vuosille 2018–2019 yhteensä 50 miljoonaa euroa. Tutkimuksen lippulaivaohjelma tukee yhdessä innovaatioverkostojen kanssa tutkimuksen yhteiskunnallista ja talouden kasvua tukevaa vaikuttavuutta.

Suomen Akatemia valitsi huhtikuussa 2018 kaksi ensimmäistä tutkimuksen huippua rahoitettavaksi. Valitut keskittymät ovat Competence Center for the Materials Bioeconomy: A Flagship for our Sustainable Future (Aalto-yliopisto, VTT) ja 6G-Enabled Wireless Smart Society & Ecosystem (Oulun yliopisto). Toinen haku käynnistyi kesäkuussa 2018, ja päätökset tehdään tammikuussa 2019.

Hallitus päätti lisäksi elokuun 2018 budjettiriihessään yhteensä 112 miljoonan euron pysyvistä määrärahojen lisäyksistä tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan.


Osakeyhtiö vauhdittamaan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja koulutusviennin kehittämistä

Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämistä ja koulutusvientiä vauhdittamaan perustetaan osakeyhtiö, jolle valtio luovuttaa 80 miljoonan euron pääoman. Perustettava osakeyhtiö myöntää rahoitusta yritystoimintaan, jolla tuetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien oppimisympäristöjen ja opetusvälineistön kehittämistä ja koulutusvientiä.  Lisäksi yhtiö voi harjoittaa muuta toimialaansa liittyvä liiketoimintaa, esimerkiksi hankkia palveluita ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi.

–  On hienoa, että saamme myös ammatillisen koulutuksen kehittämiseen uusia rahoitusmuotoja. Uudella rahoitusinstrumentilla voimme tukea vuoden alussa uudistuneen ammatillisen koulutuksen toimintatapojen muutosta sekä vahvassa kasvussa olevaa koulutusvientiä, opetusministeri Grahn-Laasonen sanoo.

Perustettava yhtiö tekee hankintoja kilpailuttamalla yritysten ehdotuksia ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittävästä ja koulutusvientiä edistävästä yritystoiminnasta. Rahoitusta myönnetään useammassa erässä vuosien 2019–2021 aikana, jotta ammatillista koulutusta laaja-alaisesti tukeva yritystoiminta kehittyisi tasapainoisesti.

Osakeyhtiön perustamisesta päättää valtioneuvosto, jonka valtuutuksella Opetushallitukselle siirretään 80 miljoonan euron suuruinen erä pörssiyritysten osakkeita. Opetushallitus perustaa osakeyhtiön ja on omistajaohjauksesta vastaava virasto.

 Lisätietoja:
•    Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (OKM), puh. 02953 30182
•    Tutkimuksen lippulaivatoiminta: johtaja Jorma Karhu (OKM), puh. 02953 30139
•    Ammatillisesta koulutuksesta: ylijohtaja Mika Tammilehto (OKM); puh. 02953 30308, erityisasiantuntija Saara Ikkelä (OKM), puh. 02953 30109

Valtioneuvoston tiedote: Tutkimuksen lippulaivatoiminnalle säätiö ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseen osakeyhtiö


 

Ammatillinen koulutus Sanni Grahn-Laasonen Tiede