Hyppää sisältöön

Määränpäänä tulevaisuus: Saudi-Arabian nuoriso kruununprinssin viitoittamalla tiellä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2022 13.08
Nuoret tutustuvat taiteeseen Riadin The Boulevardilla
Nuoret tutustuvat taiteeseen Riadin The Boulevardilla. Kuva: Leena Sillanpää.

”Vision 2030” on Saudi-Arabian 36-vuotiaan kruununprinssi Mohammed bin Salmanin (MBS) tulevaisuudensuunnitelma, jonka on määrä uudistaa Saudi-Arabian yhteiskunnallinen ja taloudellinen rakenne erilaisten turismiin, kulttuuriin, koulutukseen ja terveydenhuoltoon keskittyvien hankkeiden kautta. Julkaisuhetkellään vuonna 2016 kunnianhimoinen visio herätti epäilyksiä sekä paikallisessa keskustelussa että kansainvälisellä näyttämöllä. Maa, jossa kaikilla naisilla oli iästä riippumatta miespuolinen holhooja eikä esimerkiksi oikeutta ajaa autoa, pyrki hyppäämään lukemattomien yhteiskunnallisten ja sosiaalisten kehitysaskelien yli suoraan nykypäivään – tai pikemminkin suoraan tulevaisuuteen.

Vision 2030:n lippulaivana toimivat erilaiset megahankkeet kuten päästötön tulevaisuuden älykaupunki Neom, luksuslomakohde Red Sea Project sekä Riadiin sijoittuva överi viihde- ja vapaa-ajan keskittymä Qiddiya, mutta sen näkyvimpiä ilmentymiä pitkäntähtäimen hankkeiden rinnalla ovat olleet muutokset arkipäiväisessä elämässä. Näihin kuuluvat esimerkiksi naisten ajo-oikeus, uskonnollisen kansalaisia pelottaneen mutawa-poliisin oikeuksien vieminen sekä viihde- ja kulttuurielämän asteittainen avautuminen. Isompia ja pienempiä uudistuksia on tehty lukemattomia ja lisää todennäköisesti seuraa.  

Muutos nousee nuorista 

Viime vuosien kehitykselle voidaan löytää lukuisia syitä, mutta yksi merkittävimmistä piilee Saudi-Arabian väestössä – tarkemmin sanoen sen nuorisossa. Saudi-Arabian väestöstä 70 prosenttia on alle 30-vuotiaita. Näistä nuorista yli 20 prosenttia on työttömänä samaan aikaan, kun yksityisen sektorin työntekijöistä kaksi kolmasosaa on ulkomaalaisia tuontityöntekijöitä. Saudi-Arabian työmarkkinat ovatkin eriytyneet siten, että esimerkiksi palvelu- ja asiakaspalvelutehtävistä vastaavat pääosin aasialaiset vierastyöntekijät. Saudi-Arabian kansalaiset sen sijaan työskentelevät mieluiten massiivisella julkisella sektorilla. Laajan nuoren väestönosan tyytymättömyys ja joutenolo muodostaisivat suuren uhan minkä tahansa valtion sisäiselle turvallisuudelle, joten hallinnolla on paine toteuttaa uudistuksia nuorten tyytyväisyyden takaamiseksi. Saudi-Arabia seurasi arabikevään tapahtumia lähialueen valtioissa huolestuneena ja todisti itsekin mielenosoituksia muun muassa Samtahin ja Jeddan kaupungeissa. Nuorille suunnatut yhteiskunnalliset myönnytykset lujittavat nuorten lojaliteettia hallintoa kohtaan, mikä tulee tarpeeseen seuraavan vallanvaihdon tapahtuessa.

Nuoret eivät ole kuitenkaan herättäneet hallinnossa pelkkää huolta, sillä nuorison potentiaali taloudelle on tunnistettu. Saudi-Arabian nuoret toimivat aktiivisesti erityisesti sosiaalisessa mediassa. Maan 35 miljoonasta asukkaasta jopa 27,8 miljoonaa käyttää sosiaalista mediaa päivittäin keskimäärin 3 tuntia. Jo vuonna 2016 oli nähtävissä viitteitä siitä, kuinka saudiarabialainen nuoriso halusi päästä osalliseksi sosiaalisen median alustojen mahdollistamasta luovasta mikroyrittäjyydestä ja startup-buumista, joita nuoret pystyivät seuraamaan sosiaalisen median kautta lähietäisyydeltä oman yhteiskuntansa sulkeutuneisuudesta huolimatta. Yhteiskunnan avautuminen mahdollisti nuorison koko potentiaalin valjastamiseen kansantaloudellisiin tarpeisiin.  

Koulutuksen uudistaminen 

Vision 2030 pyrkii muiden sektorien ohella uudistamaan myös koulutusjärjestelmää siten, että se vastaisi paremmin työmarkkinoiden vaatimuksiin, sillä epäsuhta nuorten osaamisen ja työantajien vaatimusten välillä on yksi Saudi-Arabian nuorisotyöttömyyden merkittävimmistä syistä. Vaikka Saudi-Arabian kansallinen koulutusjärjestelmä on kattava, ei opetus laadultaan ja sisällöltään vastaa nykypäivän tarpeisiin. Saudi-Arabiassa perusopetus sekä toinen aste ja korkeakoulut ovat pääosin julkisen sektorin vastuulla. Maanlaajuista koulutusjärjestelmää alettiin kehittää merkittävästi jo 1930-luvulla kuningas Ibn Sa’udin aikana. Kattavan koulutusjärjestelmän ansiosta Saudi-Arabian väestöstä lukutaitoisia onkin yli 97 prosenttia väestöstä. Opetus on kuitenkin perinteisesti perustunut vahvasti ulkoa opetteluun sekä uskonnolliseen sisältöön. 

Saudiarabialaista nuorisoa halutaan enenevässä määrin kouluttaa tehtäviin, jotka ovat tähän asti kuuluneet tuontityövoimalle. Työmarkkinoiden kansallistaminen, ”saudisaatio” vaatiikin kotimaista ammatillista ja teknillistä osaamista, ja tästä syystä ammatillisen ja teknillisen koulutuksen opiskelijamääriä halutaan lisätä tuntuvasti. Ammatillinen ja teknillinen koulutus ovat maan koulutuskentällä olleet vielä toistaiseksi marginaalissa. Maan nuoriso on uuden edessä, kun siitä kasvava osa sijoittuu yksityisille työmarkkinoille ja osa myös suorittaviin työtehtäviin. Uudistusten tavoitteena on edistää kansantaloutta lisäämällä yksityisen sektorin roolia jättämällä taakse aikakausi, jonka aikana julkishallinnon tehtävät ovat näytelleet eräänlaisia suojatyöpaikkoja yksityistä sektoria parempine palkkoineen ja työsuhde-etuuksineen. 

Merkittävin muutos koulutuksen saralla voi kuitenkin tapahtua opetuksen sisällössä. Saudi-Arabia ilmoitti vuonna 2018 alkavansa sisällyttää opetukseen kriittistä ajattelua ja filosofiaa. Tämä on vallankumouksellinen muutos maassa, jossa kriittinen ajattelu on pyritty kuihduttamaan ja poliittinen oppositio ajettu maan ulkopuolelle. Tulevaisuuden innovaatioiden ja megahankkeiden kannalta kriittinen ajattelu on elinehto, mutta samaan aikaan se tarjoaa nuorisolle välineitä analysoida olemassa olevia valtarakenteita uudessa valossa ja voi näin muodostaa uhan nykyiselle poliittiselle järjestelmälle.  

Luksusta ja duunareita 

Kruununprinssi Mohammed bin Salman antoi keväällä 2021 harvinaisen haastattelun saudiarabialaiselle Al-Arabiya-uutiskanavalle. Erityisen poikkeuksellisen haastattelusta teki se, että se käytiin kokonaan arabiaksi, vaikka aiheena oli Vision 2030. Tavallisesti Saudi-Arabian Vision 2030-suunnitelmaa on esitelty englanniksi markkinointi- ja imagosyistä ulkomaisille sijoittajille sekä koko kansainväliselle yhteisölle, jolle konservatiivisena islamilaisena valtiona tunnettu Saudi-Arabia pyrkii näyttäytymään uudessa valossa. Tällä kertaa MBS puhui kuitenkin arabiaksi saudiarabialaisille ja erityisesti nuorisolle, sillä haastattelun aiheina olivat nuorisoa huolestuttavat aiheet kuten työllistymisen haasteet, asumisen kallistuminen ja verotuksen nousu. MBS vakuutti haastattelussa, että maa on kehityksessä oikealla tiellä, joka tulee tarjoamaan hyvinvointia yhä suuremmalle osalle Saudi-Arabian kansalaisista.  

Kruununprinssi MBS:n sanat eivät kuitenkaan riitä vakuuttamaan kaikkia kriitikoita. On selvää, että monet hankkeet Vision 2030:ssa on suunniteltu jo valmiiksi hyväosaisille, joilla on varaa viihde- ja kulttuuritapahtumiin osallistumiseen sekä uusien turistikohteiden hyödyntämiseen. Samaan aikaan 20 prosenttia maan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella ja tarvitsisi kalliiden luksushankkeiden sijaan kipeästi peruspalveluja ja toimivaa infrastruktuuria. Kun osalle väestöstä tarjotaan entistä hohdokkaampaa vapaa-aikaa ja laadukkaampia palveluja, toisia ohjataan duunareiksi, joiden on määrä mahdollistaa yläluokan kuluttamat luksuspalvelut. Onkin mahdollista, että Vision 2030 ja sen mukanaan tuomat uudistukset johtavat jo ennestään suurten elintasoerojen kasvamiseen väestön sisällä.  

Vuosikymmenten ajan öljytulot ovat mahdollistaneet hallinnon jakaa tuloja suoraan kansalaisille sosiaalipalvelujen, terveydenhuollon, koulutuksen sekä työllistämisen muodossa. Kuitenkin viime vuosikymmeninä Saudi-Arabiassa nähty väestönkasvu sekä fossiilisten polttoaineiden jälkeiseen aikaan varautuminen, ovat johtaneet siihen, ettei nykypäivän nuorisolla ole käytössään samoja etuja kuin aiemmilla sukupolvilla, sillä esimerkiksi verovapaa aika on jäänyt historiaan ja verotus otettiinkin Saudi-Arabiassa käyttöön ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Saudi-Arabian yhteiskuntasopimus on perustunut eräänlaiseen valtion takaamaan täyshoitoon sillä ehdolla, että kansa ei vaadi itselleen poliittista päätösvaltaa. Järjestely on kuitenkin tullut tiensä päähän ja yhteiskuntasopimukseen jäävää tyhjiötä pyritään nyt täyttämään viihde- ja kulttuuririennoilla, joista kuitenkin vain osalla kansalaisista on mahdollisuus päästä osalliseksi. 

Paluu Saudi-Arabiaan

Saudi-Arabia on pitkään ollut yksi maailman kärkimaista kansainvälisten opiskelijoiden lähettämisessä ulkomaille. Monet ulkomailla opiskelleet saudiarabialaiset nuoret ovat myös jääneet uuteen asuinmaahansa töihin valmistumisen jälkeen. Vision 2030 on kuitenkin kääntänyt saudiarabialaisten muuttoliikkeen suuntaa, koska yhä useampi ulkomaille jäänyt saudiarabialainen haluaa päästä osallistumaan kotimaansa historiallisiin kehityshankkeisiin ja keräämään hyödyllistä työkokemusta kilpailukykyisillä palkoilla. Kun maahan jäävät nuoret kokivat aikaisemmin jäävänsä paitsi mahdollisuuksista, joita elämä ulkomailla olisi voinut tarjota, saa FOMO (`Fear of missing out`) nuorisoa nyt palaamaan maahan ulkomaan opintojen jälkeen.  

Vision 2030 voi olla väline, jolla kuningashuone pyrkii voittamaan nuorison puolelleen ja lujittamaan sen lojaliteettia, mutta samaan aikaan viime vuosina Saudi-Arabiassa on nähty muutoksia, joiden tapahtumista olisi ennen vuotta 2016 ollut mahdotonta odottaa tapahtuvaksi vain muutaman vuoden aikana.  Vaikka monet Vision 2030 –tavoitteista ovat edelleen alkutekijöissä eivätkä todennäköisesti ehdi valmistua alle vuosikymmenen päässä häämöttävään tavoiteaikaan mennessä, ei siitä ole epäilystäkään, etteikö visio olisi jo muuttanut saudiarabialaista yhteiskuntaa radikaalisti. Onkin mahdollista, että jopa konkreettisten hankkeiden aikataulunmukaista valmistumista tärkeämpää on se henkinen muutos, jonka välineenä Vision 2030 on toiminut. Saudi-Arabia ei ole enää nuorison unelmien ja luovuuden hautausmaa, jossa kaikki urapolut johtavat öljyjätti Aramcolle. Sen sijaan monet nuoret kokevat nykyisin, että he haluavat ja voivat olla mukana Saudi-Arabian kehityksessä oman tulevaisuutensa rakentamiseksi. 

Teksti: Leena Sillanpää, Team Finland Knowledge, Suomen Riadin Suurlähetystö

Tämä kirjoitus on osa artikkelisarjaa, joka käsittelee korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjausten toimeenpanoa. Kirjoituksia seuraamalla tiedät mitä tapahtuu Team Finland Knowledge -verkostossa, miten linjausten toimeenpanoa seuraava ja kehittävä kv-foorumi toimii, sekä millaisia tapahtumia järjestetään.