Hyppää sisältöön

Lisää tietoa, ohjaus kuntoon, siirtymät joustaviksi - työryhmältä kehittämisehdotuksia oppisopimuskoulutuksen suosion kasvattamiseksi

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2021 10.51
Uutinen
Kampaaja

Oppisopimuskoulutuksen kehittämistä käsitellyt työryhmä korostaa tiedon ja ohjauksen merkitystä koulutusmuodon suosion kasvattamiseksi. Oppivelvollisuusuudistuksen myötä oppisopimuskoulutuksen piiriin tulee myös oppivelvollisuuttaan suorittavia opiskelijoita.

Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen työelämäpainotteisin osaamisen hankkimistapa, jossa pääosa oppimisesta tapahtuu käytännön työtehtävissä työpaikalla. Oppisopimuskoulutus on myös yksi tapa suorittaa tämän vuoden elokuussa 18-vuoden ikään laajeneva oppivelvollisuus.

Työryhmän mukaan tietoa oppisopimuskoulutuksesta ja sen mahdollisuuksista vastata joustavasti opiskelijan ja työpaikan osaamistarpeeseen tulee parantaa, jotta koulutusmahdollisuuksia hyödynnetään riittävän laajasti.

-Tiedonkulku ja tiivis yhteistyö koulutuksen ja työelämän välillä on keskeistä oppisopimuskoulutuksen kehittämisessä. Mahdollisuutta siirtyä hankkimaan osaamista oppisopimuskoulutuksena missä vaiheessa opintoja tahansa tulisi hyödyntää nykyistä laajemmin. Ihmisillä on erilaisia tapoja oppia ja oppisopimuskoulutus olisi tärkeää saada nykyistä vahvemmin mukaan koulutusvaihtoehtojen palettiin, erityisesti nyt kun oppivelvollisuus laajenee toiselle asteelle, opetusministeri Jussi Saramo sanoo.

Koulutuksen järjestäjien ja TE-toimistojen tarjoamat neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat keskeisiä, jotta oppisopimuskoulutusta osattaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin. Niiden avulla voidaan lisätä tietoa oppisopimuskoulutuksen tarjoamista uramahdollisuuksista ja rakentaa opiskelijan tarpeisiin sopivia joustavia palvelupolkuja. 

Työryhmä kiinnitti myös huomiota opiskelijan tukeen. On tärkeää varmistaa, että opiskelijan ja työpaikan oikeus saada heille kuuluva tuki ja ohjaus toteutuu työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tehtäviin kuuluu tarjota työpaikkaohjaajalle mahdollisuus hankkia ja päivittää pedagogista ohjausosaamista tarpeen mukaan.

Työryhmän mukaan siirtymiä koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen tulisi käyttää joustavasti, opiskelija- ja työelämälähtöisesti ja suosia etenkin oppisopimuskoulutukseen siirtymistä opintojen loppuvaiheessa.

Työryhmä korostaa, että oppilaitoksissa ja työelämässä on tunnettava ja otettava käyttöön joustavan siirtymisen mahdollisuudet. Koulutuksen järjestäjän on tärkeää varmistaa, että oppisopimuskoulutus suunnitellaan laadukkaasti ennen siihen siirtymistä vahvassa yhteistyössä opiskelijan, työpaikan ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Työryhmän loppuraportti

Lisätietoja: opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, puh. 0295 330 249
 

Ammatillinen koulutus Jussi Saramo Koulutus