Hyppää sisältöön

Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmasta vuosille 2023−2026 on päätetty

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2022 10.34
Tiedote

Yhteensä 41 liikuntapaikkahanketta eri puolilta Suomea hyväksyttiin rahoitussuunnitelmaan, joista 24 on uudisrakennuskohteita tai laajennuksia, yhdeksän perusparannuskohteita ja yhdeksän hanketta sisältää sekä uudisrakentamista että perusparannusta.

Rahoitussuunnitelmaan ehdotettiin yhteensä 121 hanketta. Valtaosa hankkeista on laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettuja liikuntapaikkoja, kuten uima- ja jäähalleja ja muita sisäliikuntaolosuhteita.

Valtakunnallisesti merkittävistä liikuntapaikoista suunnitelmassa ovat Myllypuron jääurheilukeskus Helsingistä, Jyväskylän Hippoksen uudisrakentamishanke, Kuortaneen valtakunnallinen uimavalmennuskeskus sekä Ruutikankaan ampumaurheilukeskus Limingalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää kustannusarvioltaan yli 700 000 euron suuruisista avustuksista. Sitä pienemmistä avustuksista päätetään aluehallintovirastoissa. Valtakunnallisen rahoitussuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon ne hankkeet, joiden avustamisesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vuosittaisia avustuspäätöksiä tehdessä otetaan huomioon rahoitussuunnitelma. Suunnitelma on ohjeellinen ja sen toteutuminen riippuu hyväksyttyjen hankkeiden kustannustasosta, tilaohjelmasta, toteutusvalmiudesta ja valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta. 

Rahoitussuunnitelman valmistelussa on lähtökohdaksi otettu 28 292 000 euron määräraha vuodelle 2023. Opetus- ja kulttuuriministeriössä päätettävien liikuntapaikkojen avustamiselle on esityksessä varattu 13 999 000 euroa vuodelle 2023.

Lisätietoja: rakennusneuvos Mikko Helasvuo, p. 0295 330 422