Hyppää sisältöön

Liikunnan peruspalveluja arvioidaan suunnitelmallisesti

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2012 12.36
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut suunnitelman liikuntatoimen peruspalvelujen arvioinnin kehittämiseksi yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.

Viidelle vuodelle sijoittuvassa arviointiohjelmassa kullekin vuodelle on etukäteen määritelty arviointikohteet valmiiksi. Ohjelma on tarkoitus toistaa, jotta päätöksenteossa tarvittavaa trenditietoa olisi käytettävissä nykyistä enemmän.

Vuonna 2011 peruspalvelujen arvioinnissa tarkasteltiin kuntien taloudellisia resursseja ja henkilöstöä liikunnan peruspalvelujen tuottamisessa.

Vuosien 2012, 2013, 2014 ja 2015 arviointikohteet ovat: liikuntapalveluiden toiminnallinen saavutettavuus, liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus, liikuntapaikkojen saavutettavuus käyttövuoro- ja käyttömaksupolitiikan kannalta sekä liikuntapalveluiden ja liikuntapaikkojen laadullinen saavutettavuus.

Arvioinnin tuloksia käytetään liikuntatoimen valtionhallinnossa ja aluehallinnossa tehtävän päätöksenteon tukena sekä liikuntapolitiikan strategisessa suuntaamisessa. Tarkoituksena on, että peruspalvelujen arvioinnin tulokset hyödyntävät myös kunnissa tehtävää liikuntapoliittista päätöksentekoa.

Useammalle vuodelle suunnitellun peruspalvelujen arvioinnin arviointikohteiden kautta on konkretisoitu, mitä toimenpiteitä kunta käytännössä toteuttaa liikunnan edistämiseksi. Arviointikriteerit, arviointikysymykset, indikaattorit ja palvelutavoitteet johdetaan liikuntalain mukaisesta kunnan tehtävämääritelmästä. Myös arvioinnin tuloksia analysoidaan tässä valossa.

Arvioinnin kehittämisen taustalla ovat mm. peruspalvelujen arvioinnin kehittämistyöryhmän muistio sekä valtion liikuntaneuvoston arviointihankkeen suositukset.

Linkkejä ja lisätietoja: