Hyppää sisältöön

Länsirannikon ammattikorkeakouluille 2,5 miljoonaa euroa koulutus- ja TKI-yhteistyön tiivistämiseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2023 15.54
Tiedote

Vaasan, Satakunnan ja Turun ammattikorkeakoulut sekä Centria-ammattikorkeakoulu syventävät yhteistyötään puhtaan energian ratkaisujen sekä digitaalisen valmistusteknologian ja robotiikan teemojen ympärillä. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on myöntänyt ammattikorkeakoulujen koulutus- ja TKI-yhteistyön laajentamiseen 2,5 miljoonan euron rahoituksen vuosille 2023–2025.

Ammattikorkeakoulujen syvenevällä yhteistyöllä tavoitellaan länsirannikon osaamispohjan vahvistamista sekä entistä vaikuttavampia TKI-hankkeita. Yhteistyöllä tuetaan alueen kehitystä ja vastataan yritysten esiintuomaan osaajapulaan. Tiivistyvä yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi yhteisiä hankkeita, tutkimusinfrastruktuurien ja koulutussisältöjen jakamista sekä yhteisopettajuutta kunkin ammattikorkeakoulun pääosaamisalueiden pohjalta.

– Vaasan, Turun, Satakunnan ja Centria-ammattikorkeakoulujen osaamisen kokoaminen vastaamaan länsirannikon teollisuuskeskittymien osaaja- ja TKI-osaamistarpeisiin on panostus alueen kestävän talouskasvun ja hyvinvoinnin eteen. Länsirannikon ammattikorkeakoulujen yhdessä ja työelämän kanssa tuottamat puhtaan energian ja digitaalisen valmistusteknologian ratkaisut kytkeytyvät vahvasti globaaleihin tarpeisiin. Alojen vahvistuva TKI-  ja koulutustoiminta tukevat länsirannikon elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja uudistumista vauhdittaen osaltaan digi-vihreää siirtymää ja tuoden työpaikkoja Suomeen, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen iloitsee.

Länsirannikon maakunnissa on valtakunnallisesti merkittävät meriteollisuuden, energiateknologian ja robotiikan keskittymät. Klustereiden kehittyminen ja kokonaan uudet teollisuudenalat vaativat alueen ammattikorkeakouluilta panostuksia koulutuskokonaisuuksiin sekä TKI-yhteistyöhön. Lisäksi yhteistyöllä tähdätään entistä tiiviimpään vuorovaikutukseen Uppsalan, Västerbottenin alueen sekä Uumajan kanssa.

Lisätietoja: 

  • Ylijohtaja Atte Jääskeläinen, p. 0295 330 0309
  • Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, p. 0295 330 0223