Hyppää sisältöön

Lakiluonnos alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta lausunnolla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2022 11.27
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu hallituksen esitystä laeiksi alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Esitysluonnos on lausunnolla 16.9.2022 asti.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta sekä muutettavaksi väliaikaisesti tuloverolakia. Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu toteutettaisiin vuosina 2023–2026. 

Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa alueellisen opintolainahyvityksen vaikutuksista esityksen mukaisen kokeilualueen työvoiman saatavuuteen ja elinvoimaisuuteen. Kokeilu toteutettaisiin Pohjois- ja Itä-Suomessa kokeilualueella, joka kattaa 25 kuntaa. 

Esityksen mukaan Kelan suorittaman arvonnan perusteella kokeiluryhmään valituille korkeakoulututkinnon suorittaneille opintolainansaajille, jotka asuvat kokeilualueella, myönnettäisiin säädettyjen edellytysten täyttyessä hakemuksesta alueellinen opintolainahyvitys.  

Henkilöllä tulisi olla yhtäjaksoisesti 12 kuukauden ajan ennen alueellisen opintolainahyvityksen kunkin erän hakemista kokeilualueella kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta.  Lisäksi henkilön olisi työskenneltävä kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti tai toimittava yrittäjänä. Työpaikan ei tarvitse sijaita kokeilualueella.  Hyvityksen voisi myös saada, jos henkilö ei ole työmarkkinoilla, esimerkiksi jos hän on muun muassa hoitanut lasta kotona tai toiminut omaishoitajana.

Alueellinen opintolainahyvitys voitaisiin myöntää enintään kolmessa erässä, ja se olisi määrältään yhteensä enintään 8 800 euroa, mutta kuitenkin yhteensä enintään 60 prosenttia opintolainansaajan alueelliseen opintolainahyvitykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamislukukauden viimeisen päivän lainamäärästä. Alueellinen opintolainahyvitys olisi saajalleen verovapaata tuloa. Käytännössä Kansaneläkelaitos maksaa hyvityksen rahalaitokselle ja sillä lyhennetään valtion takaamaa opintolainaa.

Esityksen mukaan hyvityksiä maksettaisiin kokeilussa hieman alle 700 henkilölle, jonka perusteella kokeilun budjetti on kuusi miljoonaa euroa.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Antti Randell, [email protected]
Neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, [email protected]

Lausuntoaineistot (lausuntopalvelu.fi)

Päivitetty 6.9.2022