Hyppää sisältöön

Laki tutkimustietovarannosta voimaan 1.1.2022

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 11.51
Tiedote

Tutkimustietovaranto kokoaa tutkimusta kuvailevan tiedon ja tutkimuksen tekijät yhteen paikkaan ja jakaa tietoa tutkimustoimijoiden ja muiden tutkimustiedon hyödyntäjien käyttöön. Sen sisältö koostuu pääasiassa suomalaisten tutkimustoimijoiden toimittamista tiedoista. Tasavallan Presidentti vahvisti asiaa koskevan lain keskiviikkona.

Tutkimustietovarannon tavoite on tukea tieteen avoimuutta ja madaltaa esteitä olemassa olevan tutkimustiedon löytämiseksi ja hyödyntämiseksi. Sen tiedot ovat tutkimustoimijoiden hyödynnettävissä ja kansalaisten luettavissa avoimessa tietopalvelussa: Tiedejatutkimus.fi. 

Uusi laki selventää tutkimustietovarannossa olevien henkilötietojen käsittelyn oikeusperustaa sekä määrittää opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimustietovarannon rekisterinpitäjäksi. Opetus- ja kulttuuriministeriölle säädetään velvoite ylläpitää tutkimustietovarantoa ja samalla säädetään tutkimustoimijoille oikeus luovuttaa tutkimustietovarantoon laissa määriteltyjä tietoja: julkaisujen ja muiden tutkimustuotosten, tutkimusaineistojen, tutkimusinfrastruktuurien, tutkimustoimijoiden, tutkimushankkeiden ja tutkimusrahoituksen sekä tutkijoiden tietoja ja tutkijoiden muiden tutkimusaktiviteettien tietoja. Henkilötietojen käsittelyn peruste on näin ollen tietosuoja-asetuksen mukainen tutkimustietovarannon rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Tutkijoita itseään koskevia tietoja ja aktiviteettitietoja lukuun ottamatta kaikki tutkimustietovarannon tietosisältö on lähtökohtaisesti julkista Tiedejatutkimus.fi-sivustolla.

Laissa säädetään tutkimustoimijoille huolellisuusvelvoite tietojen täsmällisyydestä, koska tietojen korjaaminen tapahtuu tutkimustoimijoiden omissa järjestelmissä. Huolellisuusvelvoite ei muuta, lisää tai poista jo muusta lainsäädännöstä tutkimustoimijoille omien järjestelmiensä rekisterinpitäjinä sisältyviä vastuita tiedon täsmällisyydestä. Velvoite kohdistuu erityisesti tietojen luovutusprosessiin sekä tutkimustietovarannon kautta mahdollisesti tuleviin tietojen korjauspyyntöihin. Tutkijoiden omien tietojen ja aktiviteettitietojen tapauksessa huolellisuusvelvoitteessa otetaan kuitenkin huomioon, ettei tutkimustoimijoilla ole mahdollisuutta tietojen tarkistamiseen, vaan ne luovutetaan sellaisina kuin tutkijat ovat ne tutkimustoimijoiden järjestelmiin tallentaneet.

Laissa säädetään myös tutkimustietovarannon yhteyteen perustettavasta tutkijan profiilipalvelusta. Sen avulla tutkija pystyy omadata-periaatteen mukaisesti itse päättämään omien tietojensa ja aktiviteettitietojensa julkaisemisesta Tiedejatutkimus.fi-sivustolla sekä niiden luovuttamisesta tutkimustietovarannon ulkopuolelle. Tutkijan profiili syntyy vain tutkijan omalla päätöksellä. Tutkijan profiilipalvelu otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Jotta tutkija saa käyttöönottovaiheessa lisättyä profiiliinsa tutkimustoimijan järjestelmässä olevat tietonsa, se edellyttää, että tutkimustoimijalla on valmius tiedonsiirtoon toukokuun 2022 loppuun mennessä.

Tutkimustietovarannon ovat kehittäneet yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö ja tutkimustoimijat. 

Laki tutkimustietovarannosta

Lue lisää uuden lain tuomista muutoksista

www.tiedejatutkimus.fi

www.forskningfi

www.research.fi

Twitter: @tiedejatutkimus

Liity sähköpostilistalle, niin saat uusimman tiedon tutkimustietovarannon kehityksestä 

Lisätietoja: opetusneuvos Jukka Haapamäki, puh. 02953 30088

Korkeakoulutus ja tiede Tiede