Hyppää sisältöön

Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin

Avustus

Avustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintalaissa tarkoitetun kulttuuritoimintaa varten tarvittavan tilan, museolaissa tarkoitetun museon, teatteri- ja orkesterilaissa tarkoitetun teatterin ja orkesterin sekä valtakunnallisesti merkittävien taiteilijatilojen perustamishankkeisiin.

Perustamishankkeella tarkoitetaan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai niitä vastaavaa toimenpidettä ja mainittuihin toimenpiteisiin liittyvää irtaimen omaisuuden hankintaa, jos toimenpiteen arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään valtioneuvoston asetuksella säädetyn euromäärän suuruiset.

Avustuksiin käytettävissä olevan määrärahan määrä tarkentuu myöhemmin. Päätökset pyritään tekemään kolmen kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

  • Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019), Museolaki (314/2019), Laki esittävän taiteen edistämisestä (1082/2020), Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009), Valtionavustuslaki (688/2001), Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), http://www.finlex.fi

Lisätietoja

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos
OKM Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue
p. 0295 330 281
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.