Hyppää sisältöön

Kulttuurimatkailun tiekartta luo suuntaa kestävälle ja kilpailukykyiselle kulttuurimatkailulle

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2022 10.34
Tiedote
Johtaja Minna Karvonen ja ministeri Petri Honkonen.
Ehdotus luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle 18.5.2022. Ehdotuksesta järjestetään seuraavaksi lausuntokierros.

Työryhmän valmistelema tiekarttaehdotus määrittelee tulevien vuosien kulttuurimatkailun kansalliset kehittämistoimet. Tiekartan pääasiallisena tavoitteena on luoda yhteinen suunta tulevaisuuden kestävälle ja kilpailukykyiselle kulttuurimatkailulle. Tiekartta toimii lisäksi kansallisena ohjaavana asiakirjana Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnassa. Kestävän kehityksen periaatteet on otettu huomioon tiekarttatyössä läpileikkaavasti.

Tiekartan visio ulottuu vuoteen 2030. Visiona on, että kulttuurimatkailu tuottaa kestävää kasvua, erottuu elämyksellisyydellään ja vaikuttaa verkostoituneesti. Tiekartta jakautuu viiteen tavoitelukuun, jotka sisältävät ehdotukset toimenpiteiksi. 

Kulttuurimatkailupalvelut syntyvät kohtaamisissa

Kestävä kulttuurimatkailu perustuu yhteistyöhön. Tiekarttatyön tavoitteena on tukea edellytyksiä koko arvoverkon kattavaan yhteistyöhön tuotteistamisesta ja tuotekehityksestä markkinointiin ja myyntiin. Yhteistyössä avainasemaan nousevat erityisesti alueelliset koordinointimallit ja alueelliset toimijat. 

Kulttuurimatkailua kestävästi

Tahtotila kestävän matkailun kehittämiseksi on kulttuurimatkailutoimijoiden keskuudessa vahva ja yhteinen. Kestävyys on perusta, jolle kulttuurimatkailun eri toimijoiden yhteinen toimintakulttuuri tulevaisuudessa rakentuu. 

Kehitystyön tueksi tarvitaan käytännön vastuullisuustoimia ja osaamisen jakamista sekä kehittämistä. Kestävyysnäkökulmat ulottuvat myös taide- ja kulttuurialan sekä luovien alojen toimintaedellytyksistä huolehtimiseen.

Kotimaassa ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuurimatkailu

Houkutteleva kulttuurimatkailutarjonta perustuu laadukkaaseen sisältöön. Suomen laajalla ja monimuotoisella kulttuuri- ja taidekentällä on paljon vetovoimaa, joka voi tulevaisuudessa tavoittaa yhä useamman matkailijan. Tarjonnan kehittämiseksi tarvitaan asiakaslähtöistä, vastuullista tuotekehitystyötä sekä osaamisen kehittämistä. 

Digitalisoitunut ja tiedolla johdettu kulttuurimatkailu

Matkailualan digitalisaation edistäminen on yksi Suomen matkailustrategian keskeisistä tavoitteista. Kulttuurimatkailua koskevat samat toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden digitalisoinnista osaamisen kehittämiseen. Digitaalisuus ja data tukevat myös kulttuurimatkailun tiedolla johtamista. Kulttuurimatkailun tietopohjaa vahvistamalla tuodaan näkyviin alan vaikuttavuutta.

Kansainvälisestä yhteistyöstä pontta kulttuurimatkailuun

Monet eurooppalaiset ja kansainväliset kulttuuri- ja kulttuuriperintöalan toimet, sopimukset ja aloitteet tukevat kestävän kulttuurimatkailun kehittämistä. Kansainvälisten toimien vahvuutena matkailussa on niiden tarjoamat valmiit toimintamallit, verkostot ja tunnettuus. 

Eri toimia toteuttavat muun muassa Euroopan unioni, Unesco ja Euroopan neuvosto. Tiekartassa kiinnitetään erityistä huomiota Euroopan neuvoston kulttuurireitteihin, jotka yhdistävät kulttuuriperinnön ja nykykulttuurin kestävän matkailun kehittämiseen.

Tiekartan toimenpiteillä tuetaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta vahvistaa kulttuurimatkailua. Tiekarttatyö kiinnittyy myös hallitusohjelman tavoitteeseen vahvistaa luovia aloja. Hallitusohjelmassa kiinnitetään huomiota myös alueiden ja kaupunkien erityispiirteisiin sekä luontomatkailuun, jotka liittyvät läheisesti tiekartan tavoitteisiin.

Ehdotus luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle 18.5.2022. Ehdotuksesta järjestetään seuraavaksi lausuntokierros, ja se viimeistellään kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi saadun lausuntopalautteen pohjalta. 

Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartta. Työryhmän ehdotus.

Lisätietoja: johtaja Minna Karvonen, p. 0295 330 142

Aiheeseen liittyvää

Kulttuurimatkailu / OKM
Euroopan neuvoston kulttuurireitit