Hyppää sisältöön

Koulutus-, tiede- ja kulttuuriyhteistyö Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2012 14.00
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut tuoreen selvityksen Suomen ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen koulutus-, tiede- ja kulttuuriyhteistyöstä. Selvityksen on tehnyt Suomen Madridin-instituutin johtaja, professori Martti Pärssinen. Selvitys julkistettiin 30.11.

Toimeksiantoon sisältyi kartoitus jo olemassa olevista yhteistyön muodoista sekä ehdotus ministeriön strategisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi koulutus-, tiede- ja kulttuuriyhteistyön kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen merkitys on viime vuosina kasvanut nopeasti niin EU:n ulkosuhdepolitiikassa kuin muussakin kansainvälisessä yhteistyössä. Alueen osuus koko maailman tuotannosta on lähes 10 prosenttia. Selvityksen yleiseksi tavoitteeksi ehdotetaankin Latinalaiseen Amerikan ja Karibian maiden kanssa tehtävän yhteistyön nostamista alueen merkitystä vastaavalle tasolle vuoteen 2022 mennessä.

Selvitysmiehen tekemissä toimenpide-ehdotuksissa keskeisellä sijalla ovat 1) tiedonkulun ja koordinoinnin parantaminen Suomessa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla, 2) kielen- ja kulttuurintuntemuksen vahvistaminen Suomessa sekä 3) alakohtaisen yhteistyön tukeminen koulutus-, tiede- ja kulttuurialoilla.

Selvityksessä korostetaan, että lisärahoituksen sijasta yhteistyötä tulisi parantaa ja toimintaa tehostaa kehittämällä asiantuntijuutta, verkostoitumista ja eri ministeriöiden välistä yhteistyötä.

 

Koulutus-, tiede- ja kulttuuriyhteistyö Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:26 

Finland and the Caribbean – Growing closer (digilehti)
(Ulkoasiainministeriön julkaisu 2010, tarkennettu painos 2012)