Hyppää sisältöön

Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten osuus vähentynyt

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.2.2019 10.31
Tiedote
Nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä valmistelleen ministeriryhmän jäsenet Lindström, Saarikko ja Grahn-Laasonen 19.2. Helsingin Ohjaamossa

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus on laskenut selvästi. Myös nuorten työllisyys paranee ja vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien nuorten aikuisten osuus on laskussa.

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten osuus on laskenut huomattavasti viime vuosina.

Tilastokeskuksen vuosikeskiarvoon perustuvien lukujen mukaan NEET-nuorten osuus 20-24-vuotiaista oli vuonna 2015 noin 15 prosenttia. Vuonna 2018 osuus oli laskenut 11,8 prosenttiin. Hallituskaudella on toteutettu useita toimenpiteitä, joilla nuorten aseman parantumiseen on vaikutettu.
 

Erityisesti miesten tilanne on parantunut vuodesta 2015, jolloin miehistä oli 16,6 prosenttia työn ja koulutuksen ulkopuolella. Tällä hetkellä luku on 11,7 prosenttia.

Lähes kaikki perusopetuksen päättävät hakevat koulutukseen ja koulutuspaikkoja on tarjolla koko ikäluokalle. Vailla toisen asteen tutkintoa olevien osuus 20-24-vuotiaissa on silti edelleen huomattava, mutta suunta on ollut viime vuodet laskeva.

- Vahva työllisyyskehitys tällä hallituskaudella on ehkäissyt tehokkaasti myös nuorten syrjäytymistä. Työllisyyttä tukevaa politiikkaa on jatkettava. Nuorten syrjäytymistä tulee ennaltaehkäistä myös kääntämällä katsetta yhä enemmän varhaisiin vuosiin, päiväkoteihin, neuvoloihin ja kouluun, sanoo nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä valmistelleen ministeriryhmän puheenjohtaja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

- Ohjaamojen toiminnan vakinaistaminen tällä hallituskaudella on ollut merkittävä päätös ja edistysaskel syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamiseksi. On tärkeää, että rakennamme nämä palvelut nuoria itseään kuunnellen, ja että apua saa matalalla kynnyksellä ”yhdeltä luukulta”. Jokaiselle on löydettävä järkevä suunta omaan elämään, ja sitä varten tulevaisuudessa pitää panostaa esimerkiksi nuorten oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen, sanoo työministeri Jari Lindström.

- Meidän on lisättävä yhdessä tekemistä sosiaali- ja terveyspalvelujen, sivistys- ja nuorisotoimen sekä työllisyyspalvelujen kesken. Tällä hallituskaudella nuorten mielen hyvinvoinnin ja arjen tukea on lähdetty järjestelmällisesti kehittämään osana ohjaamoja palkkaamalla niihin sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Tämä kynnyksetön, intensiivinen apu on osoittautunut erittäin tehokkaaksi ja tarpeelliseksi, kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Toimenpiteet lisänneet työllistymistä ja parantaneet opiskeluvalmiuksia

Hallituskauden aikana on toteutettu lainsäädännöllisiä uudistuksia, toimintojen vakiinnuttamista sekä erilaisia hankkeita, joilla lasten ja nuorten hyvinvointia on edistetty.

Toimenpiteistä tehdyn virkamieskatsauksen mukaan osa toimenpiteistä on vaikuttanut suoraan nuoren työllistymiseen tai koulutukseen pääsyyn. Osa toimenpiteistä taas on kohdistunut nuoreen itseensä työllistettävyyttä tai opiskeluvalmiuksia parantaen (mm. ohjaamot, psykososiaalinen tuki, opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot ja valmentava koulutus).

Osa toimenpiteistä kohdistuu puolestaan jo lapsuuteen vaikuttaen vasta tulevaisuudessa, parantaen pitkäjänteisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten asemaa ja ennaltaehkäisten syrjäytymistä. Tällaisia ovat lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja erityisesti varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen kohdistuvat toimet, kuten maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu sekä esi- ja perusopetuksen järjestäjille myönnetyt avustukset tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja ryhmäkokojen pienentämiseen.
_ _

Hallitus käsitteli strategiaistunnossaan 7.11.2016 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrän lisääntymistä, sen syitä ja siihen liittyviä ongelmia. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kutsui tämän jälkeen ministereitä keskustelemaan tilanteesta ja toimintaohjelman jatkovalmistelusta.

Päätös toimista tehtiin hallituksen puoliväliriihessä 25.4.2017. Hallitus päätti vielä strategiaistunnossaan 28.8.2017 toimista nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Toimia on valmisteltu useissa ministeriöissä ja ministeriöiden (OKM, TEM, STM, SM, PLM, VM) yhteistyönä.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Petri Haltia, OKM puh. 02953 30096
Erityisasiantuntija Janne Savolainen, TEM,  puh. 050 3963 452
Sosiaalineuvos Elina Palola, STM, puh. 02951 63595

Ammatillinen koulutus Annika Saarikko Jari Lindström Koulutus Nuoriso Sanni Grahn-Laasonen Yleissivistävä koulutus