Hyppää sisältöön

Koulujen välisen eriytymisen ehkäisemiseen haettavissa 1,3 miljoonaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2021 13.49
Tiedote
Oppilaita luokassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut haettavaksi valtion erityisavustukset koulujen yhteiskunnallisen eriytymisen eli koulusegregaation vähentämistä koskevaan hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja kaupunkisuunnitteluun vuosille 2021-2023. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

Valtionavustushaun tavoitteena on käynnistää uudenlaista koulusegregaation ehkäisemiseen pyrkivää kaupunkien sisäistä, kaupunkien välistä sekä valtion ja kaupunkien välistä yhteistyötä ja tuottaa uudenlaista tietoa toimivista käytänteistä koulusegregaation ehkäisemiseksi. 

- Suomessa oma lähikoulu kuluu maailman parhaimpien joukkoon ja meidän vakaa aikomuksemme on pitää tästä ainutlaatuisesta vahvuudestamme kiinni. Kaupunkien sisäinen eriytyminen on kiihtynyt ja koulutuksen tasa-arvoa on tässä ajassa puolustettava määrätietoisesti, opetusministeri Jussi Saramo toteaa.

Avustettavien hankkeiden tulee ensisijaisesti koskea esi- ja perusopetusta. Etusijalla ovat hankkeet, joissa huomioidaan myös varhaiskasvatus. Avustuksella on mahdollista tukea myös sellaisia hankkeita, joissa huomioidaan kulttuuri- ja nuorisotoimen potentiaali koulujen/oppilasalueiden naapurustojen sosioekonomisen eriytymisen torjunnassa.

Avustusta voidaan käyttää avustuksen tavoitteita toteuttavasta kehittämistoiminnasta, koordinaatiotoiminnasta, selvityksistä, viestinnästä ja yhteistyöstä koituviin kuluihin sekä hankkeen koordinaatiosta ja kehittämisestä vastaavan henkilöstön palkkakuluihin.

Valtionavustus on osa Oikeus oppia –ohjelman (https://minedu.fi/laatuohjelmat) tavoitteita.

Valtionavustuksella käynnistettävä toiminta tukee myös ympäristöministeriön Lähiöohjelman tavoitteita ja sitä toteutetaan kansallisen kaupunkistrategian 2020-2030 kumppanuusperiaatteiden mukaisesti. 

Haku koskee kuntia ja kuntayhtymiä. Valtionavustus on suunnattu erityisesti niille kunnille ja kaupungeille, joissa yhteiskunnan lisääntynyt sosiaalinen ja alueellinen eriytyminen aiheuttaa peruskoulujen välistä eriytymistä eli koulusegregaatiota. 

Hakuaika loppuu 29.10.2021.

Avustuksen hakuilmoitus 

Lisätietoja:

•    Opetusneuvos Minna Polvinen, puh. 0295 330 262 
•    Projektisihteeri Aili Tervonen, puh. 0295 330 216
 

Jussi Saramo Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus