Hyppää sisältöön

Korona-avustuksilla turvataan mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2020 13.07
Tiedote
Kuva: Helena Heiskanen

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukee taiteen perusopetuksen järjestäjiä 1,2 miljoonalla eurolla korona-avustuksina. Koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen myönnettävät avustukset on tarkoitettu taiteen perusopetuksen ylläpitäjille, jotka eivät saa opetustuntikohtaiseen valtionosuuteen perustuvaa rahoitusta. Avustuksia myönnettiin 61 hakijalle.

- Tutut ja merkitykselliset harrastukset ovat tärkeitä, vaikka olot ovat poikkeukselliset. Avustus onkin tarkoitettu tukemaan taiteen perusopetuksen jatkuvuutta, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo.  

-  Haluamme avustuksella auttaa koulutuksen järjestäjiä, jotta taiteen perusopetusta olisi saatavilla maan eri osissa siitäkin huolimatta, että koronapandemia on vaikeuttanut opetuksen järjestämisedellytyksiä.  

Avustukset on tarkoitettu koronapandemiasta poikkeusolosuhteiden ja toiminnan rajoitusten vuoksi 16.8.–31.12.2020 aiheutuneiden kustannusten kattamiseen ja toiminnan kehittämistarpeisiin. Avustus voi olla joko toiminnan lisärahoitusta jo myönnettyyn yleisavustukseen tai erityisavustuksina myönnettävää hankerahoitusta.

Suomessa toimii noin 435 taiteen perusopetuksen oppilaitosta. Näistä noin 40 prosenttia on yksityisiä oppilaitoksia, jotka eivät ole opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä. Taiteen perusopetusta annetaan musiikissa, tanssissa, kuvataiteessa, mediataiteissa, sirkustaiteessa, sanataiteessa, arkkitehtuurissa, teatteritaiteessa ja käsityössä. 

Syyslukukaudella taiteen perusopetusta on viime aikoihin asti järjestetty pääsääntöisesti lähiopetuksena. Aiemmin kesällä myönnetyillä korona-avustuksilla on tuettu taiteen perusopetusoppilaitosten valmiuksia siirtyä tarvittaessa nopeastikin hybridi- tai etäopetukseen ja toteuttaa sitä laadukkaasti. Tarve lisätukeen on ollut hakemusten perusteella kuitenkin edelleen merkittävä, sillä tuotot ovat pienentyneet ja kustannukset kasvaneet, kun terveysturvallisuudesta on huolehdittu mm. toteuttamalla opetusta pienemmissä ryhmissä ja väljemmissä tiloissa.

Myönnetyt avustukset: taiteen perusopetus

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies, p. 0295 330 048