Hyppää sisältöön

Högskolorna reagerar på kompetensbristen – snabbverkande utbildningar för 1100 studerande

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2018 12.29
Pressmeddelande

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har beviljat 10,9 miljoner euro i specialunderstöd till högskolorför att åtgärda kompetensbristen inom byggnads-, teknologi- samt inom social- och hälsovårdsbranschen. Finansieringen möjliggör studier för ca 1 100 studerande. Projekten är högskolornas egna förslag.

- Enligt Statistikcentralen har trenden för det relativa sysselsättningstalet idag officiellt har uppnått regeringens mål på 72 procent. Nu när ekonomin växer råder det brist på kunnigt folk i nästan hela Finland. Det här reagerar regeringen på genom mer utbildning som riktas till branscher med kompetensbrist för att underlätta bristen på arbetskraft. Bristen på kunnigt folk får inte sätta käppar i hjulet för den ekonomiska tillväxten, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Projekt inom social- och hälsovårdsbranschen beviljades totalt 6,5 miljoner euro. Finansieringen gick till Östra Finlands universitet, Yrkeshögskolan Karelia, Lapplands universitet, yrkeshögskolan Diakonia, Helsingfors universitet, Jyväskylä yrkeshögskola, Uleåborgs universitet, Yrkeshögskolan Savonia, Åbo universitet samt Tammerfors universitet.

Projekt inom byggnadsbranschen beviljades totalt 1,9 miljoner euro. Finansieringen gick till Tammerfors universitet, Yrkeshögskolan Centria, Uleåborgs yrkeshögskola, Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi och Satakunda yrkeshögskola.

Projekt inom teknologibranschen beviljades totalt 1,5 miljoner euro. Finansiering beviljades till Vasa universitet, Lapplands yrkeshögskola, Jyväskylä yrkeshögskola och Tammerfors universitet.

Därutöver beviljades finansiering till Lapplands yrkeshögskola för att öka antalet högskoleutbildade inom teknologibranschen som arbetar med underhåll (792 000) och till logopedutbildningen vid Uleåborgs universitet (99 000).

Utbildningarna som finansieras med specialunderstöd varierar från utbildning som leder till examen  till specialiseringsutbildning och kortare helheter som består av examensdelar. Utbildningarnas målgrupp begränsar sig inte till endast högskoleutbildade. Syftet är att skapa hållbara verksamhetsmodeller med vilka högskolorna snabbt kan reagera på olika slags kompetensbehov även i framtiden.

Högskolorna förverkligar de snabbverkande utbildningsprojekten i tätt samarbete med regionens arbetsliv och ntm-centralerna samt med regionens arbetskraftsförvaltning. En del av utbildningarna förverkligas i nätverk som ett samarbete mellan flera högskolor. Utbildningarna kör igång under 2019.

Regeringen fattade beslut om en tilläggsfinansiering på totalt 30 miljoner till högskolorna för att komma åt bristen på kunnig arbetskraft i I och II tilläggsbudgeten för 2018.

Utbildningar som får understöd

Upplysningar:

- Päivi Bosquet, undervisningsråd, tfn 0295 3 30375, [email protected]nedu.fi

- Heikki Uusitalo, specialmedarbetare, tfn 050 302 8246

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning