Hyppää sisältöön

Korkeakouluopiskelijoiden geneerisiä taitoja voidaan vahvistaa koko koulutuspolun ajan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2021 9.15
Tiedote

Lähes 60 prosentilla korkeakouluopiskelijoista geneeriset eli yleiset taidot olivat korkeintaan tyydyttävällä tasolla ja noin 40 prosentilla vähintään hyvällä tasolla. Tulokset ilmenevät Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen sekä Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksen Kappas!-hankkeen loppuraportista.

Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa -hankkeessa selvitettiin geneeristen taitojen tasoa ja kehittymistä opintojen aikana. Tutkittuihin geneerisiin taitoihin lukeutuivat analysointi ja ongelmanratkaisu, argumentatiivinen kirjoittaminen, kielen hallinta, kriittinen lukutaito ja arviointi, tieteellinen ja määrällinen päättely sekä argumenttien analysointi.

Tulosten mukaan opiskelijoiden välillä oli eroja, joita selittivät korkeakouluopiskelijan koulutus- ja sosioekonomiseen taustaan liittyvät tekijät. Ylioppilastutkinnon suorittaneilla geneeristen taitojen taso oli selvästi parempi kuin niillä, joilla ei ollut ylioppilastutkintoa. Tutkimuksen mukaan yleiset taidot näyttäisivät vahvistuvan opintojen aikana, mutta asiasta tarvitaan vielä lisätutkimusta.

Hankkeen tuottamien kehittämisehdotusten mukaan jatkuvan oppimisen perustan luomiseksi geneerisiin taitoihin on kiinnitettävä huomiota jo alemmilla koulutusasteilla ja koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Yleisten taitojen huomioimista opiskelijavalinnoissa tulisi selvittää ja taitoja on kehitettävä ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi geneeristen taitojen oppimista on tavoitteellisesti tuettava korkeakouluopetuksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kappas!-hanke on avannut geneeristen taitojen merkitystä ja tarjonnut korkeakouluille työkaluja opetuksen kehittämiseen. Taitojen arviointiin osallistui noin 2 400 yliopiston alempaa korkeakoulututkintoa ja ammattikorkeakoulututkintoa suorittavaa alku- ja loppuvaiheen opiskelijaa. Yliopistoja mukana oli yksitoista ja ammattikorkeakouluja seitsemän.

Korkeakouluopiskelijoiden geneeristen taitojen arviointi – Kappas!-hankkeen tuloksia

Lisätietoja