Hyppää sisältöön

Korkeakoulukeskusten asemaa ja rakennetta selvitetään – Näkökulmana myös Savonlinnan ja Kymenlaakson korkeakoulukeskusten pilotointi

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 29.3.2023 14.30
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee selvitystyötä, jossa tarkastellaan ammattikorkeakoulujen koordinoimien korkeakoulukeskusten toimintaa ja rakennetta. Samanaikaisesti selvityksessä ovat edellytykset käynnistää korkeakoulukeskuksen pilotointi Savonlinnassa ja Kymenlaaksossa. Selvityksen laatii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Seutukaupungeissa, joilla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun selvityksessä viitataan kaupunkeihin tai alueisiin, joissa ei ole yliopiston kampusta tai yliopistokeskusta, on tunnistettu tarve laajentaa korkeakoulutuksen tarjontaa ja samalla lisätä korkeakoulutoimijoiden yhteistyöllä TKI-toiminnan alueellista vaikuttavuutta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu selvittää, voiko uudentyyppinen yhteistyömalli – korkeakoulukeskus – vastata tähän tarpeeseen.

Korkeakoulukeskus olisi alueella toimivan ammattikorkeakoulun koordinoima, sen tiloihin ja työyhteisöön sijoittuva, ammattikorkeakoulun toimintaa täydentävä, eri yliopistojen henkilökunnasta koostuva toiminnallinen kokonaisuus. Korkeakoulukeskus tarjoaisi alueelle ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasoista osaamista ja keräisi yhteen korkeakoulujen henkilöstöä monipuolistaen myös opetustarjontaa. Yhteisellä järjestelyllä tehostettaisiin tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä ja vastattaisiin elinkeinoelämän tarpeisiin. Korkeakoulukeskukset sijoittuisivat seutukaupunkeihin, joissa ei ole ennestään yliopiston kampusta tai yliopistokeskusta.

– Korkeakoulukeskus on innovatiivinen aloite eri toimijoiden koulutus- ja tutkimusyhteistyön uudelle tasolle nostamiseksi. Korkeakoulukeskus voisi vahvistaa korkeakoulutuksen alueellista saavutettavuutta ja tukea alueiden elinvoimaa. Tämän kaltaiselle toiminnalle annan ilolla tukeni, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen toteaa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toimittaa korkeakoulukeskuksen rakenteesta ja sisällöstä laatimansa selvityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 2023 loppuun mennessä. Ministeriö arvioi selvityksen perusteella edellytykset käynnistää korkeakoulukeskuksen pilotointi Savonlinnassa ja Kymenlaaksossa. Pilotointiedellytysten täyttymisen kannalta keskeistä on muun muassa se, että korkeakoulukeskustoimintaan valmiita yliopisto- ja/tai tutkimuslaitostoimijoita on tunnistettu.

Lisätietoja:

  • Erityisavustaja Klaara Tapper, p. 0295 330 055
  • Ylijohtaja Atte Jääskeläinen, p. 0295 330 0309
  • Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, p. 0295 330 0223