Hyppää sisältöön

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen:
Korkeakoulujen opetusyhteistyö laajenee, Tampereen yliopistot yhdistyvät

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2017 14.09
Tiedote

Eduskunta on tänään tiistaina hyväksynyt Tampereen korkeakoulujen fuusion. Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK tulee osaksi samaa kokonaisuutta. Samalla yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin lisätään kaikkia korkeakouluja koskevat säännökset opetusyhteistyön edistämiseksi.

Uusi tamperelainen korkeakoulu on nimeltään Tampereen yliopisto. Perustettavan säätiömuotoisen yliopiston lisäksi konserniin kuuluu yliopiston pääosin omistama Tampereen ammattikorkeakoulu. Tavoitteena on, että tarjoamalla monitieteisiä opintokokonaisuuksia ja joustavia opintopolkuja toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja laatu nousevat uudelle tasolle.
 
Uuden yliopiston toiminta perustuisi Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkimukseen ja opetukseen sekä näistä johdettaviin uudenlaisiin tutkimuksen ja opetuksen yhdistelmiin.  
 
– Tampereella tehdään koko Suomen kannalta tärkeää uudistusta, joka tuo uutta ajattelua koko korkeakoulujärjestelmäämme. Yhdistämällä kahden yliopiston ja ammattikorkeakoulun voimat luodaan entistä monialaisempi, kansainvälisempi ja vaikuttavampi korkeakoulu, joka synnyttää uutta tietoa ja osaamista Suomen ja koko ihmiskunnan yhteiseksi hyödyksi, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.
 
– Korkeakoulujen yhteistyöllä ja voimavarojen yhdistämisellä syntyy entistä laadukkaampaa opetusta ja tutkimusta, millä on suuri merkitys koko yhteiskunnalle sekä alueen elinkeinoelämälle. Uskon, että monimuotoinen, vahva korkeakoulukokonaisuus houkuttelee kansainvälisiä tutkijoita, opettajia, asiantuntijoita ja opiskelijoita, opetusministeri jatkaa.
 
Yhdistyvien yliopistojen toiminta, henkilöstö, opiskelijat ja varallisuus siirtyvät uuteen yliopistoon vuoden 2019 alussa.
 
Korkeakouluille vapautta opetusyhteistyöhön
 
Korkeakoulujen opetusyhteistyötä koskevat uudet säännökset antavat kaikille suomalaisille yliopistoille ja ammattikorkeakouluille laajemman vapauden järjestää opetusta yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on parantaa opetuksen laatua ja kansainvälisesti vetovoimaisten osaamiskeskittymien syntymistä.
 
Laki mahdollistaa nykyistä paremman työnjaon korkeakoulujen välillä, kun korkeakoulun ei tarvitse antaa kaikkea tutkintoihin kuuluvaa opetusta itse, vaan se voi hankkia oman opetuksensa korvaavaa opetusta toiselta kotimaiselta yliopistolta tai ammattikorkeakoululta. Laki velvoittaa korkeakouluja edelleen tarjoamaan pääosan kunkin tutkintonsa opetuksesta itse.
 
– Opetusyhteistyölaki on mahdollistavaa lainsäädäntöä, joka antaa uutta ja toivottua liikkumatilaa korkeakouluille. Osana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision toimeenpanoa selvitämme, miten muuten lainsäädäntöä voisi edelleen joustavoittaa, jotta koko korkeakoulujärjestelmämme vahvistuu ja jotta tavoitteet jatkuvasta oppimisesta, koulutustason noususta, yksilöllisistä opintopoluista ja yhteistyökulttuurista voivat toteutua, Grahn-Laasonen sanoo.
 
– –
 
Laki yliopistolain muuttamisesta tulee voimaan yliopistojen yhdistymisen osalta 1.1.2019, muilta osin mahdollisimman nopeasti. Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa opetusyhteistyön toteutumista ja onnistumista sekä antaa siitä selvityksen sivistysvaliokunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä.
 
Lisäksi eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulukonserneissa ammattikorkeakouluja koskeva päätöksenteko tapahtuu ammattikorkeakoulussa. Lisäksi hallituksen tulee varmistaa, että valtionrahoitusjärjestelmän mukainen rahoitus käytetään siinä korkeakoulussa, jolle se on myönnetty ja että yhteistyöstä koituva taloudellinen tai muu hyöty jakautuu tasapuolisesti järjestelyn osapuolille. Hallituksen tulee antaa sivistysvaliokunnalle selvitys kaikkien konsernien hallintomallien ja rahoitusjärjestelmien toimivuudesta vuoden 2021 loppuun mennessä.
 
Lisätietoja:
- hallitusneuvos Immo Aakkula, p. 050 577 1497
- erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, p. 050 302 8246

Korkeakoulutus ja tiede Sanni Grahn-Laasonen