Hyppää sisältöön

Jatkuvaa yhteistyötä tarvitaan kehittämistarpeiden edistämiseksi
Konferenssi Suomen ruotsinkielisestä koulutuksesta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2022 13.52 | Julkaistu suomeksi 23.5.2022 klo 12.09
Uutinen
Svenskspråkig utbildning, utredningens pärmbild

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hybridikonferenssi 17.5.2022 kokosi noin 150 ruotsinkielisen opetuksen ja koulutuksen parissa työskentelevää osallistujaa pohtimaan ruotsinkieliseen koulutuspolkuun liittyviä kysymyksiä. Konferenssin ohjelma rakentui Gun Oker-Blomin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuonna 2021 tekemään selvitykseen ruotsinkielisestä koulutuksesta Suomessa.

Konferenssin avasi opetusministeri Li Andersson, joka totesi puheessaan, että ruotsinkielisen koulutuksen ja kansalliskielten aseman kehittäminen ja vahvistaminen Suomessa on ollut tämän hallituskauden painopisteenä. Ruotsinkielistä koulutusta koskeva selvitystyö käynnistettiin hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena vahvistaa koulutuksellista tasavertaisuutta ja vähentää oppimiseroja. 

Tämä on ensimmäinen koko ruotsinkielisen koulutusjärjestelmän kattava selvitys. Raportin johtopäätökset vahvistavat, että ruotsinkielinen koulutus toimii yleisesti ottaen hyvin. Tasavertaisuuden vuoksi on ministeri Anderssonin mukaan kuitenkin tärkeätä vastata ruotsinkielisen koulutusjärjestelmän erityisiin kehittämistarpeisiin.

Konferenssi keskittyi kolmeen aihealueeseen: 

  1. Kielelliset ja kulttuuriset haasteet ja laadun varmistus
  2. Ruotsinkielisen koulutuksen tuominen kaikkien ulottuville sekä korkeakoulutuksen haasteet
  3. Ruotsinkielisten asiantuntijoiden puute 

Teemakeskustelujen alustukseksi Åbo Akademin professori Bengt Kristensson Uggla loi yleiskatsauksen globalisoituneen maailman rajat ylittävään sivistykseen, kun taas Federal Union of European Nationalities - järjestön poliittinen neuvonantaja Johan Häggman kertoi esimerkein vähemmistökielten poliittisesta kehityksestä.

Muutamia poimintoja keskusteluista: 

  • Ruotsinkielisen koulutuksen tärkein laatuedellytys on, että kaikilla koulutuksen tasoilla on osaavat ja pätevät opettajat ja johtajat. Koulutuksen laadun varmistamiseksi tilannetta ja kehittämistarpeita on seurattava jatkuvasti. Tämä edellyttää, että keräämme ja analysoimme erityisesti ruotsinkielistä koulutusta koskevaa tietoa, tutkimus- ja selvitystuloksia. Lisäksi edellytetään, että opetuskieli on korkeatasoista ja että laadukkaita ruotsinkielisiä oppimisresursseja on saatavilla.  
  • Ruotsinkielinen koulutus on otettava huomioon kaikessa digitaalisia oppimisresursseja ja -ympäristöjä koskevassa kehitystyössä. 
  • Suomeen saapuvien lasten ja nuorten ruotsinkieliset koulutuspolut ovat kokonaisuutta ajatellen keskeinen osa kotoutumista. 
  • Pätevien ammattilaisten puute on ongelma, joka koskee muitakin kuin vain ruotsinkielistä työvoimaa. Tämän ongelman syitä ovat muun muassa väestönkehitys, työ- ja elinkeinoelämän muutokset sekä toimialojen vetovoimaan liittyvät tekijät. 
  • Jotta hakijapulasta kärsivät koulutusalat olisivat houkuttelevampia, tarvitaan useita eri toimenpiteitä, pitkäjänteisyyttä, suunnittelua sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä.


Konferenssin tavoitteena oli koota yhteen ruotsinkielisen koulutuksen parissa työskenteleviä keskustelemaan Suomen ruotsinkielistä koulutusta koskevassa selvityksessä esille tulleiden kysymysten etenemisestä. Konferenssin viesti oli, että tarve kokoontua säännöllisesti keskustelemaan selvityksen seurannasta ja muista ajankohtaisista ruotsinkieliseen koulutuskokonaisuuteen liittyvistä kysymyksistä on ilmeinen. Lisäksi tarvitaan jatkuvaa yhteistyötä eri tasoilla niin paikallisesti, alueellisesti kuin koko maan tasolla, mutta myös kansainvälisesti. 

Valtiosihteeri Dan Koivulaakso mainitsi loppupuheenvuorossaan, että ruotsinkielinen koulutusjärjestelmä on oma kokonaisuutensa, joka toimii hyvin koulutusjärjestelmässämme. Tästä voimme olla ylpeitä. 

Lisätietoja:

Ulla-Jill Karlsson, neuvotteleva virkamies, puh. 0295 330 141
Anna Kiiskinen, neuvotteleva virkamies, puh. 0295 330 317 
Anna Mikander, opetusneuvos, puh. 0295 330 213

Koulutus Li Andersson