Hyppää sisältöön

Kirjojen saattaminen näkövammaisten ja lukemisesteisten saataville

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2012 12.26
Uutinen

WIPOn piiriin uusi kansainvälinen sopimus Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO on päättänyt ylimääräisessä yleiskokouksessaan keskiviikkona 18.12. kutsua koolle heinäkuussa 2013 diplomaattikonferenssin neuvottelemaan kansainvälinen sopimus, jolla parannetaan tekijänoikeudella suojattujen teosten saatavuutta näkövammaisten (persons with visual impairments,”VIP”) ja lukemisesteisten henkilöiden hyväksi.

Tällä hetkellä vain noin 5 % kaikista julkaistuista teoksista on saavutettavissa näkövammaisille sopivassa muodossa. Näitä ovat muun muassa Braille, iso teksti ja ääni- ja muut tekniset tallenteet. Maailmassa on noin 300 miljoonaa sokeaa tai näkövammaista ihmistä.
Kyse on merkittävästä ratkaisusta sen vuoksi, että se osoittaa, että WIPO:ssa on alkanut uusi kausi, jolloin multilateraalisten sopimusten tekeminen näyttää jälleen mahdolliselta. Läpimurto pitkän tauon jälkeen tuli kesällä 2012 kun Pekingissä saatiin aikaiseksi kansainvälinen sopimus audiovisuaalisten esitysten suojasta.

Vaikka näkövammaisia koskevia rajoituksia tekijöiden yksinoikeuksiin on tehty monien maiden tekijänoikeuslaeissa ja myös Euroopan unionissa. Suomessa on asiasta mallikelpoisina pidetyt säännökset. Säännöksiä on kuitenkin maailmassa alle 60 maan laeissa. Kansainvälisesti alue on siis epätäydellisesti säännelty. Rajat ylittävästä levityksestä ei säännöksiä ole vielä missään. Asiaa on valmisteltu WIPO:n piirissä vuodesta 2004.

Vaikeimmat kysymykset liittyvät siihen, tulisiko teosten levittäminen uuden sopimuksen mukaan olla sallittua vain silloin kun samat teokset eivät ole kaupallisesti saatavilla. Toinen tärkeä kysymys on, miten saavutettavassa muodossa olevien teosten käyttö rajojen yli tulisi tehokkaimmin turvallisimmin hoitaa. Sopimus poikkeaisi luonteeltaan aiemmista tekijänoikeuden alan sopimuksista merkittävästi, koska se käsittelee vain oikeuden rajoitusta mutta ei oikeuksia

Helmikuussa 2013 pidetään Genevessä erityinen kokous tavoitteena selventää vielä avoinna olevia kysymyksiä. Marokko on tarjoutunut isännöimään konferenssia. Kokous pidetään Marrakeshissa.