Hyppää sisältöön

Kieltenopetus alkamaan jo ensimmäiseltä luokalta ja varhaiskasvatuksesta - neljä miljoonaa avustuksia kunnille

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.3.2017 15.57
Tiedote

Opetushallitus on myöntänyt perusopetuksen järjestäjien 96:lle eri hankkeille 4 014 000 euroa erityisavustuksia, joilla varhennetaan, kehitetään ja lisätään kieltenopetusta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Kieltenopetuksen varhentaminen on osa peruskoulun uudistamisen kärkihanketta

Valtionavustuksilla tuetaan koulujen kokeiluja A1- tai A2-kielten varhentamiseksi. Avustuksilla laajennetaan kielitarjontaa alkamaan nykyistä aikaisemmin tai lisätään tarjontaan kieliä, joita paikkakunnalla ei tällä hetkellä ole ollut mahdollista opiskella.  Tavoitteena on rohkaista oppijoita valitsemaan ja opiskelemaan kieliä yli tuntijaon määrittämän vähimmäistarjonnan sosioekonomisesta, etnisestä taustasta, sukupuolesta tai paikkakunnasta riippumatta.

Avustuksella tuetaan myös opetuksen järjestäjiä, jotka etsivät uusia käytänteitä tuoda eri kieliä ja kielenoppimista jo varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen.  Hankkeiden kautta haetaan toimintamalleja lasten varhaisen kielenoppimisen kyvyn hyödyntämiseksi.

Avustuksilla on ollut mahdollista tukea myös muunlaista kieltenopetuksen kokonaisvaltaista kehittämistä sekä kielikasvatuksen juurruttamista osaksi koko koulun toimintakulttuuria. Tavoitteena on syventää opettajien ja koko koulu- ja varhaiskasvatusyhteisön osaamista kielikasvattajina sekä varhaisen kielenoppimisen tukijoina.

 Valtionavustusta myönnettiin 96:lle opetuksen järjestäjälle yhteensä 4 014 000 euroa.

- Monipuolinen kielitaito on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoista. Lapsilla on hämmästyttävä kyky oppia uutta. Nyt lähes joka neljännessä kunnassa aloitetaan kokeilu kielten opiskelun varhentamisesta alkamaan ensimmäiseltä luokalta tai jo varhaiskasvatuksesta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että jokainen lapsi voisi aloittaa ensimmäisen vieraan kielen opiskelun jo ensimmäisellä luokalla, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

- Kokeilujen kautta haetaan tietoa siitä, minkälaisella kehittämisellä pystytään lisäämään sekä  kielitarjontaa  että kieltenopiskelua.  Tähän liittyy toimivien ratkaisujen etsiminen myös varhaiskasvatuksen tai esikoulun puolelta,  joten kyse on rakenteellisista, mutta myös pedagogisista kehittämishankkeista, toteaa pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Seuraava hakukierros kieltenopetuksen varhentamiseksi, kehittämiseksi ja lisäämiseksi avataan opetuksen järjestäjille loppuvuodesta 2017. Suurimmat panostukset tulevat kohdistumaan nyt avustusta saaneiden opetuksen järjestäjien kokeilutoiminnan jatkamiseen.

Jaetut avustukset

Lisätietoja :
opetusneuvos Anu Halvari, Opetushallitus, puh 029 533 1277 opetusneuvos Annamari Kajasto, Opetushallitus, puh 029 533 1596 opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus, puh 029 533 1144 Undervisningsråd Yvonne Nummela, Opetushallitus, 029 533 1523
 
Kieltenopetuksen varhentamista koskeva kärkihanke:
erityisavustaja Matias Marttinen (ministerin lehdistösuhteet), puh. 044 269 3113 opetusneuvos Minna Polvinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh 029 533 0262

Uusi peruskoulu -kärkihanke

Kärkihankkeet Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus