Hyppää sisältöön

Kansallinen lapsistrategia vahvistamaan suomalaisen yhteiskunnan lapsilähtöisyyttä

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2018 15.02
Tiedote
Kuva: Joonas Vohlakari

Kansallisen lapsistrategian valmistelu alkaa. Valmistelu pohjustaa seuraavalle hallitukselle lapsistrategian laadintaa. Työn tavoitteena on käydä laajaa yhteiskuntapoliittista keskustelua lapsi- ja perhepolitiikasta sekä vahvistaa lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa. Lapsistrategian valmistelusta vastaavat opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Hallitus päätti kevään kehysriihessä käynnistää seuraavaa hallitusta varten kansallisen lapsistrategian valmistelun. Vaalikausittain laadittavalla lapsistrategialla vahvistettaisiin yhteistä kansallista lapsipolitiikan tahtotilaa. Tavoitteena on edistää lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa.

- Lapsistrategia ylittää sektorirajat ja kääntää katseen varhaisiin vuosiin. Tutkimustieto korostaa lapsuuden ja varhaisten vuosien merkitystä kasvulle, kehitykselle, myöhemmälle oppimiselle, hyvinvoinnille ja elämässä pärjäämiselle, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

- Suomessa syntyy ennätyksellisen vähän lapsia. Toivon että nyt aloittavassa lapsistrategiatyössä päästään eteenpäin sen kysymyksen äärellä, miten voisimme yhdessä kehittää maatamme lapsimyönteisemmäksi ja miten voisimme tukea perheitä heidän oman lapsitoiveensa täyttymisessä. Lapsimyönteisen yhteiskunnan vahvistaminen vaatii yli vaalikaudet ylittävää työtä, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Työn tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa. Huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi lasten kasvuun, oppimiseen ja hyvinvointiin varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa, perheiden ja vanhemmuuden tukeen sekä työelämän perheystävällisyyden vahvistumiseen.

Valmistelussa otetaan huomioon julkisen talouden asettamat reunaehdot, jo olemassa oleva sekä hankkeen aikana muodostuva tutkimustieto lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja hallitusten kärkihankkeissa syntynyt tieto lasten ja perheiden aseman parantamisesta.  Lisäksi hyödynnetään hankkeen aikana järjestettävissä tilaisuuksissa esille nousevat näkökulmat ja laajempi yhteiskunnallinen keskustelu lasten ja perheiden asemasta.

Valmistelua ohjaa laajapohjainen yhteiskunnan eri aloilta koottu ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Työeläkevakuuttajat TELA:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes ja varapuheenjohtajina opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee

Ohjausryhmän jäseniä ovat valtiotieteen lisensiaatti Maria-Kaisa Aula, asiamies Tapio Anttila,  piispa emerita Irja Askola, pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, valtiosihteeri Martti Hetemäki, toimittaja Marja Hintikka, johtava asiantuntija Esa Iivonen, kirjailija Juha Itkonen, apulaisprofessori Niina Junttila, professori Kirsti Karila, päätoimittaja Maija Koski, asiamies Petra Kouvonen, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, pääekonomisti Olli Kärkkäinen, professori Marja-Leena Laakso, kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, puheenjohtaja Olli Luukkainen, johtava lääkäri Pirjo Pennanen, strategiajohtaja Markku Rimpelä, johtaja Anna Rotkirch, johtaja Tuire Santamäki-Vuori, kustantaja Saara Tiuraniemi, johtava tutkija Minna Ylikännö, professori Jouni Välijärvi ja kokemusasiantuntija Onni Westlund.

Hankkeen projektipäällikkönä aloittaa 1.8.2018 Marianne Heikkilä, joka on hankkeen ajan toimivapaalla Marttaliiton pääsihteerin tehtävästä. 

-Lapsiperheiden parissa työskentelevät ovat todella odottaneet lapsistrategian valmistelun käynnistymistä. Lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan vahvistamisella ja lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvalla toimintakulttuurilla on suuri merkitys yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, palveluissa ja lapsen näkyväksi tekemisessä. Kansallinen lapsistrategia tulee olemaan merkittävä lapsi- ja perhepolitiikkaa ohjaava väline. Meitä kaikkia tarvitaan tulevien sukupolvien yhteiskunnan rakentamiseen nyt, sanoo Marianne Heikkilä.

Seuraavaa hallitusta varten tehtävä lapsipoliittinen valmistelutyö aloitetaan kesäkuussa ja se päättyy helmikuussa 2019. Valmistelutyöstä vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Sitra osallistuu valmisteluun tuomalla asiantuntemusta strategiaprosessin työskentelymenetelmiin. Lapsistrategiasta kiinnostuneet sidosryhmät pääsevät osallistumaan työhön mm. laajapohjaisessa lapsifoorumissa. 

Lisätietoja:

- eritysavustaja Daniel Sazonov (OKM), p. 0295 330 276
- erityisavustaja Satu Mäki-Lassila (STM), p. 0295 163 110
- projektipäällikkö Marianne Heikkilä (STM/OKM), p. 050 375 1195

Annika Saarikko Koulutus LAPE Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus