Hyppää sisältöön

Jyväskylälle Liikkuva koulu -pääpalkinto, tunnustuspalkinto Tuusulaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 31.1.2019 14.31
Tiedote
Kuva: Noora Moilanen / Liikkuva koulu -ohjelma

Jyväskylän kaupunki on saanut valtakunnallisen Liikkuva koulu -pääpalkinnon tunnustuksena esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Tunnustuspalkinnon sai Tuusulan kaupunki. Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät.

Valtakunnallinen Liikkuva koulu -pääpalkinto on suuruudeltaan 7 000 euroa, ja valtakunnallinen tunnustuspalkinto 3 000 euroa. Palkinnot myönnetään Veikkauksen tuotoista. Palkintorahat tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön liikkumisen edistämiseen kouluympäristössä. Palkinnot jakoi ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriöstä 31. tammikuuta pidetyssä tilaisuudessa.

- Liikkuva koulu -ohjelma on ollut menestystarina, jonka piiriin on saatu noin 90 % peruskouluista, kunnista ja peruskoululaisista, toteaa ylijohtaja Esko Ranto. Ranto myös arvioi, että ohjelma tulee jättämään pysyvän jäljen suomalaisten peruskoulujen toimintakulttuuriin, joka on jo muuttunut liikunnallisemmaksi.

Valtakunnallisten Liikkuva koulu -palkintojen lisäksi aluehallintovirastot ovat myöntäneet kuusi alueellista palkintoa. Alueelliset palkinnot ovat suuruudeltaan 2 500 euroa.

Palkitsemisten tarkoituksena on saada aikaan näkyvyyttä ja arvostusta liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle koulussa, kannustaa käytännön toimijoita laadukkaan työn tekemiseen sekä tuoda esiin tehtyä ansiokasta työtä. Palkitsemiskäytäntö aloitettiin vuonna 2012.

Palkintoperustelut

Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupunki on ollut mukana Liikkuva koulu -toiminnassa pilottivaiheesta lähtien. Viime vuosina toiminta on vakiintunut osaksi kunnan normaalia toimintaa. Toimintaa on uudistettu kaupunkitasolla, minkä seurauksena Liikkuva koulu -toiminta on tullut aidosti osaksi myös koulujen toimintakulttuuria. Kaupungin rakentama aluekoordinaattorimalli on lähtenyt hyvin käyntiin, ja mallia syvennetään edelleen.

Jyväskylän Liikkuva koulu -toimintaa toteutetaan rohkeasti kokeillen. Innovatiivisen kehittämistyön seurauksena on syntynyt monia pysyviä toimenpiteitä ja käytäntöjä. Esimerkiksi Varjostaja-toiminta mahdollistaa opettajan pääsyn tutustumaan muihin kouluihin, erityisopetuksessa on käytössä sosiaalipedagoginen koiratoiminta ja kaupunki järjestää monipuolista Liikkuva jälkkäri -toimintaa koulupäivien yhteyteen yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa.

Jyväskylässä on kohdistettu erityistä huomiota vähän liikkuviin lapsiin ja nuoriin sekä oppilaiden osallisuuteen, jotka ovat valtakunnallisesti tärkeiksi tunnistettuja painopistealueita. Vähän liikkuville on useita kohdistettuja toimenpiteitä, kuten kouluterveydenhoitajien jakamat terkkariliput liikuntapalveluihin sekä liikuntapalveluiden järjestämät ylipainoisten lasten liikuntaryhmät ja koulu-PT (personal trainer) -toiminta. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan Liikkuva koulu -toimintaan sekä kunnan että koulujen tasolla. Jyväskylässä jaetaan Lasten Parlamentin ja Nuorisovaltuuston kautta Liikkuva koulu -innovaatiorahoitusta.

Koulujen omien arvioiden mukaan oppilaat osallistuvat Jyväskylässä valtakunnallista keskiarvoa useammin sekä koulupäivän aikaiseen liikkumiseen että sen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulut erottuvat positiivisesti valtakunnallisista tuloksista myös välituntien liikunnallisuudessa ja koulupihoissa. Lähes kaikissa Jyväskylän kouluissa on käytössä vähintään 30 minuutin yhtenäinen liikkumisvälitunti ja välituntivälineet ovat oppilaiden saatavilla. Jyväskylän koulut arvioivat pihansa liikkumisen kannalta erityisesti yläkouluissa keskimääräistä paremmiksi.

Tuusulan kaupunki

Tuusulan kaupungin Liikkuva koulu -toimintaa on kehitetty osaksi kunnan pysyviä rakenteita. Toiminnan vahvuuksia ovat muun muassa johdon sitoutuminen sekä henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin panostaminen. Liikkuva koulu -toiminta nähdään Tuusulassa keinoksi toteuttaa kunnan hyvinvoinnin edistämisen strategiaa. Liikkuva koulu -toiminnassa on keskitytty tekoihin, joilla toiminnallisuus ja osallisuus saadaan osaksi koulun normaalia arkea. Tuusulassa on panostettu henkilökunnan osaamisen lisäämiseen. Esimerkiksi osana tutoropettaja-toimintaa koulutetaan kuntaan toiminnallisen opetuksen asiantuntijoita. Lisäksi Tuusulassa on kunnostettu koulujen pihoja koulupihaohjelman mukaisesti lähiliikuntapaikoiksi. Oppilaita on ansiokkaasti osallistettu pihojen suunnittelussa.

Liikkuva koulu -toiminnalla on Tuusulassa kunnan yhteinen vuosikello, jonka pohjalta jokainen koulu rakentaa oman suunnitelmansa. Yhteistyötä tehdään sekä kunnan sisällä että kuntarajojen yli. Tuusulassa on kiinnitetty erityistä huomiota myös henkilökunnan hyvinvointiin. Henkilökunnan koulutuksissa on hyvinvointiin liittyviä työpajoja ja opettajille on tarjolla erilaisia liikuntakerhoja.

Alueellisten palkintojen saajat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:
Nurmijärven kunta

Itä-Suomen aluehallintovirasto:
Enonkosken kunta

Lapin aluehallintovirasto:
Muonion kunta

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:
Raision kaupunki

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:
Jyväskylän kaupunki

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:
Raahen kaupunki

Lisätietoja:
- kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, OKM, p. 02953 30054
- ohjelmajohtaja, Liikkuva koulu Antti Blom, Oph, p. 02953 31254

Valokuvia saatavilla tilaisuuden jälkeen OKM:n Flickr-sivuilta 

Liikkuva koulu

Kärkihankkeet Liikunta