Hyppää sisältöön

Jatkuvaan oppimiseen haettavissa avustuksia – hankkeilla tuetaan nopeasti vaikuttavia työllisyystoimia ja uudenlaista yhteistyötä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2020 12.04
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on haettavana avustuksia jatkuvan oppimisen hankkeisiin, joilla vastataan nopeasti työelämän osaajapulaan sekä tuetaan työllisyyden kuntakokeilun tavoitteita ja alueellisten toimintamallien kehittämistä. Avustusta voi hakea myös maahanmuuttajien osaamisen ja työelämävalmiuksien parantamiseen. Tarkoituksiin varataan yhteensä 23 miljoonaa euroa.

Avustusten hakuaika päättyy 3.3.2020 ja päätökset pyritään tekemään huhtikuun loppuun mennessä.

Ammatillisessa koulutuksessa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustukset suunnataan koulutuksen järjestäjien toteuttamaan työvoimakoulutukseen. Avustusta voi hakea muun muassa osaamistarpeiden tunnistamiseen sekä yksilölliseen ohjaukseen ja tukeen.

Korkeakouluissa avustuksia voi käyttää esimerkiksi lyhytkestoisiin koulutuksiin kuten tutkinnon osista muodostuviin kokonaisuuksiin, pätevyyden tuottaviin koulutuksiin ja maahanmuuttajien kielikoulutuksiin.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat hakea rahoitusta lyhytkestoisen, tutkintoon johtamattoman koulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä perustaitojen vahvistamiseen, tukitoimiin ja hakevaan toimintaan.

Lisäksi avustusta voidaan myöntää maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan ja hankkeisiin, joilla parannetaan maahanmuuttajavanhempien kielitaitoa, perustaitoja ja työllistymismahdollisuuksia.

Myös ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluja kehitetään. Osaamiskartoituksista ja ohjauksesta saatavaa tietoa hyödynnetään koulutuksia suunniteltaessa, ja alueen toimijoiden yhteistyöllä varmistetaan vaikuttavuus työllistymiseen.  

Koulutus- ja työllisyyspalvelujen uusi rahoitustapa ja toimintamalli on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön toimia, joilla edistetään työllisyyttä ja vastataan osaamistarpeisiin nopeammin. Tavoitteena on nostaa työllisyysastetta, tukea koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osaamista ja helpottaa osaavan työvoiman saamista työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla.

Avustusten suuntaamisesta eri tyyppisiin koulutus-, ohjaus- ja tukihankkeisiin päätetään opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisen valmistelun pohjalta.

Lisätietoja:

Ammatillinen koulutus: neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, p. 0295 330 105
Korkeakoulut: opetusneuvos Sanna Hirsivaara, p. 0295 330 111
Vapaa sivistystyö ja maahanmuuttajavanhempien suomen/ruotsin kielen taito ja perustaidot: opetusneuvos Annika Bussman, p. 0295 330 407
Maahanmuuttajien osaamiskeskukset: suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta p. 0295 330 136

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Yleissivistävä koulutus