Hyppää sisältöön

Jatkuvaan oppimiseen avautuu uusia mahdollisuuksia, mutta uudistusta on jatkettava  

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2023 11.55
Tiedote

Hallitusohjelmaan sisältyvän jatkuvan oppimisen uudistuksella edistetään työikäisten mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja osaavan työvoiman saatavuutta. Uudistuksen toteutuksesta ja jatkotarpeista luovutettiin loppuraportti jatkuvan oppimisen parlamentaaristen linjausten valmisteluun osallistuneille kansanedustajille 1.3.2023.

Jatkuvan oppimisen uudistuksella vastataan erityisesti työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin, ja siksi koulutus- ja työllisyyspalveluja kehitetään uudistuksessa kokonaisuutena. Jatkuvan oppimisen uudistuksen loppuvuodesta 2020 hyväksytyissä linjauksissa laadittiin visio ja tavoitteet vuoteen 2030 sekä 27 toimenpidettä tavoitteisiin pääsemiseksi. Linjausten toimeenpano jatkuu yli hallituskauden, ja käynnistetty työ on tärkeää viedä tulevina vuosina loppuun suunnitelmien mukaisesti. 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus rahoittaa osaamispalveluita ja paikkaa koulutustarjontaa 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) perustettiin uudistuksen yhteydessä edistämään työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Äkillisiin tai muuta koulutustarjontaa täydentäviin osaamistarpeisiin on vastattu Jotpan rahoittamilla kohdennetuilla ja ennakointitietoon perustuvilla koulutuksilla. Koulutuksia on suunnattu helpottamaan mm. sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ja varhaiskasvatuksen osaajapulaa sekä korona-ajasta kärsineille majoitus-, ravitsemis- ja matkailu-, kulttuuri- ja tapahtuma-aloille. Uutta osaamista vaativan vihreän siirtymän ja digitalisaation tarpeisiin vastaamiseksi Jotpan rahoituksella hankitaan mm. vetytalouteen ja akkuteollisuuteen liittyvää koulutusta, jota muutoin ei olisi vielä saatavilla. 

Palvelukeskus kehittää ja kokeilee uudenlaisia tapoja tavoittaa työssä olevia ihmisiä, jotka osallistuvat muita vähemmän koulutukseen. Ns. hakevan toiminnan pilotti toteutetaan 1200 yrityksessä ja sen yhteydessä saadaan tutkimustietoa toiminnan vaikutuksista. Palvelukeskus myös analysoi osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointitietoa, kehittää tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluja sekä tukee ja edistää alueellisten ja muiden yhteistyöverkostojen vaikuttavuutta.

Uusia palveluja ja uusia tapoja uudistaa osaamista

Osana jatkuvan oppimisen uudistusta uudistetaan koulutustarjontaa kehittämällä pieniä osaamiskokonaisuuksia ja aikuisten perustaitojen kansallinen osaamismerkkijärjestelmä, jolla vapaassa sivistystyössä hankittu osaaminen saadaan tunnistettua ja tunnustettua. Pienet osaamiskokonaisuudet mahdollistavat työelämässä tarpeellisen osaamisen hankkimisen ilman koko tutkinnon suorittamista. Työelämässä tapahtuvan oppimisen edistämiseksi on luotu uusia työkaluja ja perustettu pk-yritysten vertaisoppimisverkostoja. Ehdotukset valtakunnallisista periaatteista työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta annetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. 

Työttömien opiskelumahdollisuuksia on parannettu ja työvoimakoulutusta suunnattu osaavan työvoiman tarpeiden mukaisesti. Työnhakijoiden palveluprosessia on uudistettu niin, että erityisesti työnhaun alkuvaiheessa työnhakijalle tarjotaan aktiivisesti palveluja ja tukea työnhakuun. Palvelutarpeen arvioinnissa tunnistetaan työnhakijan mahdolliset osaamisen puutteet ja parhaimmat tavat osaamisen hankkimiseen. Työnhakijoiden mahdollisuuksia opiskella työttömyysetuus säilyttäen on parannettu. Myös opintotuen tulorajoja on nostettu.

Jatkuvan oppimisen linjausten toimeenpanoa rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksella yhteensä 76 miljoonalla eurolla vuosina 2021–2024. Rahoitusta suunnataan rakennemuutosta tukeviin koulutuksiin ja hakevaan toimintaan, osaamisen tunnistamisen, ennakoinnin ja ohjauksen kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmaan.

Ohjelmaan sisältyvässä jatkuvan oppimisen digitaalisessa palvelukokonaisuudessa (JOD) rakennetaan palveluja, jotka tukevat yksilöiden koulutus- ja uravalintoja, osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä sekä työn ja koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. JOD kokoaa ja tuottaa tietoa myös työnantajien, kouluttajien, palveluntuottajien ja viranomaisten tarpeisiin. Uusien digitaalisten palveluiden rakentamisen lisäksi hyödynnetään ja kehitetään olemassa olevia digitaalisia palveluita ja tietovarantoja, erityisesti Työmarkkinatoria ja Opintopolkua. Toteutus on aloitettu Opintopolku-palvelun laajentamisella, jossa tavoitteena on kerätä mahdollisimman laajasti koulutustarjonta löydettäväksi yhden palvelun kautta. Kehittäminen EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksella jatkuu vuosiin 2024 ja 2025, jolloin suurin osa uusista palveluista olisi käytössä.

Jatkuvaan oppimiseen liittyviä uudistuksia viedään eteenpäin myös osana sosiaaliturvauudistusta ja TYÖ2030-ohjelmaa.

Yhdessä jatkuvaa oppimista uudistamassa. Jatkuvan oppimisen uudistus -hankkeen loppuraportti

Lisätietoja: erityisasiantuntija Saara Ikkelä (OKM), p. 02953 30109
työmarkkinaneuvos Teija Felt (TEM), p. 0295049080

Jatkuvan oppimisen uudistus -hankkeen tuloksia ja tulevia tarpeita kokoava päätöswebinaari järjestetään 20.3. Samalla esitellään kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiaa ja käydään keskustelua sen toimeenpanosta. Tilaisuus on avoin kaikille jatkuvan oppimisen kysymysten parissa työskenteleville päättäjille, asiantuntijoille ja tutkijoille.

Lisätietoja tapahtumasta

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus