Hyppää sisältöön

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä kulttuuritoiminta on yhä merkittävämmässä roolissa kunnissa, kertoo TEAviisarin tiedonkeruu 2023

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2023 11.08
Uutinen
Kuva: Helena Heiskanen

Kulttuuripalvelujen järjestäminen kuntalaisille ja kulttuuritapahtumiin osallistumisen tukeminen ovat aiempaa vahvempi osa kuntalaisten hyvinvointiaja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kunnille tekemä kattava TEAviisari-tiedonkeruu.

Viime keväänä tehdyssä tiedonkeruussa peräti neljä kuntaa viidestä (80 %) kertoi asettaneensa hyvinvointikertomuksessaan ja -suunnitelmassaan konkreettisia tavoitteita kulttuuritoiminnalleen, kun edellisessä tiedonkeruussa vuonna 2019 näin kertoi vain runsas puolet kunnista (54 %). Viime keväänä valtaosa kunnista kertoi nimenneensä hyvinvointia ja terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta vastaavat tahot tai henkilöt.

”Kulttuuri on voima, joka saa kuntalaiset liikkeelle toisten ihmisten pariin. Kulttuuriin osallistuminen vähentää yksinäisyyttä ja ennalta ehkäisee esimerkiksi mielenterveyden ongelmien kasautumista. Kuntien rooli kulttuuriin osallistumisen mahdollistajana on keskeinen koko Suomessa”, toteaa kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

”On ilahduttavaa, että tiedonkeruun tulokset ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan”, hän lisää.

Vuoden 2023 alusta käyttöön otettiin kuntien Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin.  Se huomioi hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuuritoiminnan kunnassa yhtenä indikaattorina peruskoulujen, liikunnan ja kuntajohdon indikaattorien kanssa.

Kunnat huomioivat asukkaansa aiempaa paremmin

Valtaosa kunnista (94 %) kertoi viime keväänä, että niillä on pysyvä käytäntö, jolla ne mahdollistavat asukkaidensa kulttuuriin osallistumista ja omaehtoista kulttuuri- ja kulttuuriperintötoimintaa. Suurin osa (78 %) kunnista kertoi luoneensa työtilaisuuksia taiteilijoille.
Lisäksi kunnat huomioivat kulttuuripalvelujen järjestämisessä yhä paremmin eri väestöryhmät.

Vuonna 2022 suuri osa kunnista kertoi ottavansa kulttuuripalveluja järjestäessään huomioon työttömät (77 %) ja maahanmuuttajataustaiset asukkaansa (70 %). Tänä vuonna puolestaan peräti neljä kuntaa viidestä (79 %) huomioi laitoksissa asuvat henkilöt kulttuuripalveluja järjestäessään, kun vuonna 2020 näin teki vain kolme kuntaa viidestä (66 %).

Lähes puolet kunnista (43 %) tukee nyt asukkaidensa osallistumista kulttuuritapahtumiin taloudellisesti, Kaikukortin tai Kimmoke-rannekkeen tapaisin järjestelyin – vuonna 2019 tukea antoi vain runsas neljännes (29 %) kunnista. Kolme kuntaa neljästä (74 %) kertoi tarjoavansa lapsille ja nuorille pääsylippuja alennuksella, harrastuspassin tai kulttuurikortin; vuonna 2021 näin teki runsas puolet kunnista (59 %). Myös yli 65-vuotiaille tarjottiin nyt kulttuuritoimintaa yleisemmin kuin kaksi vuotta sitten.

Eniten kehittämisen varaa kunnilla on vertaishenkilötoiminnassa. Kuntalaisia kulttuurin pariin opastavaa, kulttuuriluotsin tai -kaverin kaltaista vertaishenkilötoimintaa on tällä hetkellä vain joka viidennessä kunnassa. Vapaaehtoiseksi vertaishenkilöksi voi kouluttautua kuka tahansa kuntalainen.

"Lisäksi kuntien on hyvä huolehtia hyvinvointialueensa kanssa, että alueella on vakiintuneet yhteistyörakenteet hyvinvointia ja terveyttä edistävälle kulttuuritoiminnalle. Myös sote-uudistuksen jälkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on edelleen kuntien tärkeä tehtävä", muistuttaa THL:n tutkimuskoordinaattori Niina Saukko. ”Yhteistyö on onnistuneen hyte-toiminnan avaintekijä.”

TEAviisarin-tiedonkeruu lähetettiin maaliskuussa 2023 kaikkiin manner-Suomen 293 kuntaan. Tiedonkeruuseen vastasivat käytännössä kaikki kunnat (290, 99 %). 

Lähde: Niina Saukko, ym., Hyvinvointia ja terveyttä edistävä kulttuuritoiminta kunnissa 2023.Tutkimuksesta tiiviisti 58/2023, THL

Kuntia koskevat tiedot ovat katsottavissa TEAviisarin verkkopalvelusta

HYTE-kerroin – kannustin kunnille thl.fi:ssä

Tutustu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uutiskirjeeseen

Lisätietoja:

Niina Saukko (tiedonkeruu)
tutkimuskoordinaattori, THL
puh. 029 524 7123
[email protected]

Kirsi Kaunisharju (kulttuuritoiminta)
kulttuuriasianneuvos, OKM
puh. 029 533 0144
[email protected]

Johanna Vuolasto (kulttuuritoiminta)
kulttuuriasiainneuvos, OKM 
puh. 029 533 0235 
[email protected]

Timo Ståhl (HYTE-kerroin)
johtava asiantuntija, THL
puh. 029 524 7128
[email protected]

Aikaisemmin aiheesta

Kulttuuri on aiempaa vahvemmin mukana kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä (THL uutinen 16.11.2021)