Hyppää sisältöön

Utvärdering av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2022 11.16 | Publicerad på svenska 3.1.2023 kl. 9.01
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet låter göra en utvärdering av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Utvärderingen genomförs av Nationella centret för utbildningsutvärdering den 1 september 2022–30 mars 2023.

Syftet med utvärderingen är att ta fram information om hur målen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet har uppnåtts, hur modellen fungerar och vilka effekter den har. Särskild uppmärksamhet kommer att fästas vid barns och ungas erfarenheter och åsikter.
​​​​​​​
– Att etablera Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ett av vår regerings viktigaste mål. Modellen och dess utveckling ska grunda sig på forskning och regelbunden utvärdering. Det är viktigt att utreda och följa upp vem som nås av arbetet och vilka erfarenheter barn och unga själva har av verksamheten, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen.

I utvärderingen beaktas också de synpunkter och erfarenheter som kommuner och olika lokala nätverk av aktörer har vad gäller modellen. Genom utvärderingen får man information om hur barn och unga ser på och upplever modellen samt om hur deras delaktighet och aktivitet beaktas i planeringen och genomförandet av verksamheten enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. I utvärderingen beaktas erfarenheterna från barn och unga i olika åldrar och den regionala täckningen.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är huvudmålet att öka barns och ungas välmående genom att göra det möjligt för alla barn och unga i grundskoleåldern att ha en avgiftsfri hobby som de tycker om i samband med skoldagen.

Läsåret 2022–2023 används modellen i 265 kommuner (86 procent av landets kommuner). Undervisnings- och kulturministeriet stöder genomförandet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i kommunerna med 14,5 miljoner euro per år.

Skolelevsenkäten 2022

Den riksomfattande skolelevsenkäten är ett led i genomförandet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Syftet med enkäten, som undervisnings- och kulturministeriet genomför vartannat år, är att höra vilka önskemål skoleleverna har i fråga om hobbyer i samband med skoldagen.

Hobbyer som finansieras genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska grunda sig på skolelevernas önskemål. Hobbyverksamheten kan ordnas i skolans lokaler eller någon annanstans beroende på hobbyn. Skolelevsenkäten 2022 inleds i oktober.

Mätt i deltagarantal är undervisnings- och kulturministeriets skolelevsenkät ett av de viktigaste instrumenten för att höra barn och unga i vårt land. I skolelevsenkäten 2020 deltog hela 215 000 elever.

– Skolelevsenkäten återger elevernas mångsidiga hobbyönskemål och vägleder kommunerna när det gäller att hitta kompetenta handledare och lokaler för hobbyerna. Detta är ett särdrag i Finlandsmodellen: de hobbyer som får understöd grundar sig alltid på elevernas önskemål, berättar minister Honkonen.

Hobbyveckan den 5–11 september 2022

I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ingår en riksomfattande hobbyvecka i skolorna under vilken eleverna kan pröva på olika slags hobbyer.

Under den årligen återkommande hobbyveckan får eleverna möjlighet att pröva på hobbyer inom konst, kultur, vetenskap, idrott och andra områden.

Mer information: Henni Axelin, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 205, Tiina Kivisaari, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 178, och Iina Berden, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 069 

Mer information om utvärderingen: Tanja Laimi, utvärderingsexpert, Nationella centret för utbildningsutvärdering, tfn 0295 335 567

Mer information om skolelevsenkäten: Iina Berden, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 069  

Mer om ämnet

Finlandsmodellen för hobbyverksamheten

Undervisnings- och kulturministeriets skolelevsenkät (på finska)

Hobbyveckan (på finska)

Idrott Kultur Petri Honkonen Unga