Hyppää sisältöön

Harrastamisen Suomen mallista arviointi

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2022 11.16
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää Harrastamisen Suomen mallista arvioinnin. Arvioinnin toteuttaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Arviointi toteutetaan ajalla 1.9.2022 – 30.3.2023.

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa Harrastamisen Suomen mallille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, mallin toimivuudesta ja vaikutuksista. Erityistä huomiota kiiinnitetään siihen, mitä kokemuksia ja mielipiteitä on lapsilla ja nuorilla.

- Harrastamisen Suomen mallin vakiinnuttaminen on yksi tämän hallituksen tärkeimpiä tavoitteita. Mallin ja sen kehittämisen tulee perustua tutkittuun tietoon ja säännölliseen arviointiin. Meidän on tärkeää selvittää ja seurata, keitä toiminta tavoittaa ja millaisia kokemuksia lapsilla ja nuorilla itsellään on toiminnasta, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

Arvioinnissa huomioidaan myös kuntien ja paikallisten toimijaverkostojen näkökulmat ja kokemukset mallin toimivuudesta. Arviointi tuottaa tietoa lasten ja nuorten näkökulmista ja kokemuksista sekä heidän osallisuuden ja toimijuuden huomioimisesta harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Arvioinnissa huomioidaan eri-ikäisten lasten ja nuorten kokemukset sekä alueellinen kattavuus.

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen mallissa päätavoitteena lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia tarjoamalla jokaiselle perusopetusikäiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Lukuvuonna 2022-2023 malli on käytössä 265 kunnassa (86 % maamme kunnista).  Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Harrastamisen Suomen mallin toteutusta kunnissa 14,5 miljoonalla eurolla vuosittain.

Koululaiskysely 2022

Valtakunnallinen Koululaiskysely on osa Harrastamisen Suomen mallin toteutusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön joka toinen vuosi järjestämällä Koululaiskyselyllä kuullaan koululaisia heidän harrastustoiveistaan koulupäivän yhteydessä.

Harrastamisen Suomen mallista rahoitettujen harrastusten tulee perustua koulun oppilaiden toiveisiin. Harrastaminen voi tapahtua koulun tiloissa tai muualla harrastuksesta riippuen. Koululaiskysely 2022 käynnistyy lokakuussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely on osallistujamäärällä mitattuna maamme merkittävimpiä lasten ja nuorten kuulemisen välineitä. Vuoden 2020 Koululaiskyselyyn osallistui peräti 215 000 oppilasta.

- Koululaiskysely kertoo koululaisten moninaiset harrastustoiveet ja ohjaa kuntia etsimään näihin harrastuksiin pätevät ohjaajat ja tilat. Tämä on Suomen mallin erityispiirre: avustetut harrastukset perustuvat aina oppilaiden toiveisiin, ministeri Honkonen kertoo.

Harrastusviikko 5.-11.9.2022

Harrastamisen Suomen malliin sisältyy valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa, jolloin oppilaat pääsevät kokeilemaan erilaisia harrastuksia.

Vuosittain järjestettävän harrastusviikon aikana oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastuksia.

Lisätietoja: johtaja Henni Axelin, OKM, p. 0295 330 205, johtaja Tiina Kivisaari, OKM, p. 0295 330 178 ja neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM, p. 0295 330 069 

Lisätietoja arvioinnista: arviointiasiantuntija Tanja Laimi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, p. 0295 335 567

Lisätietoja Koululaiskyselystä: neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM, p. 0295 330 069 

Aiheeseen liittyvää

Harrastamisen Suomen malli

Opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskysely

Harrastusviikko

Kulttuuri Liikunta Nuoriso Petri Honkonen