Hyppää sisältöön

Korkeakouluopiskelijoiden opintolainavähennykseen esitetään muutoksia

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2012 8.00
Tiedote -

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä ehdottaa opintolainavähennysjärjestelmän korvaamista opintolainahyvityksellä, joka olisi opiskelijalle selkeämpi, kannustaisi tehokkaaseen opiskeluun ja turvaisi lainan takaisinmaksua. Ehdotus luovutettiin valtiosihteeri Jarmo Lindénille perjantaina 2.11.

Opintolainahyvitys maksettaisiin määräajassa korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen valtion varoista suoraan pankille opintolainan lyhennyksenä. Lainahyvitys vähentäisi opiskelijan velkataakkaa ja kannustaisi siten käyttämään opintolainaa opiskeluaikaisen toimeentulon turvaamiseen.

Vuosittain verotuksessa huomioitavaan opintolainavähennykseen verrattuna lainahyvityksen saisi valmistumisen jälkeen täysimääräisesti kerralla. Edun saaminen ei olisi sidottu lainan lyhennyksiin tai verotettaviin tuloihin.

Lainahyvitys olisi opintolainavähennystä suurempi. Lainahyvitys olisi 40 prosenttia 2 500 euroa ylittävästä lainapääomasta. Esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut ja määräajassa valmistunut voisi saada lainahyvitystä enimmillään 4 400 euroa nykyisen 3 300 euron suuruisen verotuksessa tehtävän opintolainavähennyksen sijaan.

Opintojen nopeuttamiseksi opintolainahyvitykseen oikeuttava tutkinnon suoritusaikavaatimus olisi tiukempi kuin opintolainavähennyksessä. Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto tulisi suorittaa enintään yhtä lukuvuotta tutkinnon tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa, pelkkä alempi tai erillinen ylempi korkeakoulututkinto sekä ammattikorkeakoulututkinto enintään yhtä lukukautta tutkinnon laajuutta vastaavaa aikaa pidemmässä ajassa.

Pitkällä aikavälillä lainahyvityksen arvioidaan olevan valtiontaloudellisesti opintolainavähennystä edullisempi ratkaisu.


Opintolainavähennyksen arviointi . Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:24

Lisätietoja:
- neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, OKM, puh. 0295 3 30110
- hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM, puh. 0295 3 30336