Hyppää sisältöön

Suomen Akatemian hallitus ja tieteelliset toimikunnat nimetty

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2012 10.17
Tiedote -

Valtioneuvosto päätti torstaina Suomen Akatemian toimintaa ohjaavan ja valvovan hallituksen sekä Akatemian tehtäviä toimialallaan hoitavien tieteellisten toimikuntien kokoonpanosta kolmivuotiskaudeksi 2013–2015.

Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajaksi valtioneuvosto määräsi toiselle kaudelle professori Arto Mustajoen Helsingin yliopistosta. Varapuheenjohtajana jatkaa professori Päivi Törmä Aalto-yliopistosta ja kolmantena valtioneuvoston määräämänä jäsenenä jatkaa liiketoiminnan kehitysjohtaja, dosentti Aino Takala Orion Diagnostica Oy:stä. Tieteellisten toimikuntien puheenjohtajina hallitukseen kuuluvat professori Kai Lindström, professori Olli Mäenpää, professori Paula Eerola ja professori Tuula Tamminen.

Suomen Akatemiasta annetun lain mukaisesti Akatemian hallitukseen kuuluvat Akatemian pääjohtaja ja tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat sekä kolme valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan määräämää jäsentä, joilla tulee olla kokemusta tutkimustyöstä ja riittävä tiedepoliittinen asiantuntemus.

Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet valtioneuvosto nimitti kaudelle 2013-2015 seuraavasti:

BIOTIETEIDEN JA YMPÄRISTÖN TUTKIMUKSEN TOIMIKUNTA

Puheenjohtaja
Professori Kai Lindström
(ekologia, evoluutiobiologia)
Åbo Akademi

Jäsenet:
Professori Alfred Colpaert
(luonnonmaantiede, geoinformatiikka)
Itä-Suomen yliopisto

Dosentti Hannele Hakola
(ilmakemia, ilmastonmuutos)
Ilmatieteen laitos

Professori Kalervo Hiltunen
(biokemia)
Oulun yliopisto

Professori Riitta Julkunen-Tiitto
(kasvibiologia)
Itä-Suomen yliopisto

Professori Annika Kangas
(metsätieteet, metsän arvioimistiede)
Helsingin yliopisto

Professori Atte Korhola
(ympäristönmuutos ja globaali vastuu, hydrobiologia)
Helsingin yliopisto

Professori Erkki Korpimäki
(eläinekologia)
Turun yliopisto

Professori Markku Kulomaa
(biotekniikka, solubiologia)
Tampereen yliopisto

Professori Lea Sistonen
(solubiologia)
Åbo Akademi

Professori Mari Walls
(ekologia, biodiversiteetti)
Suomen ympäristökeskus


KULTTUURIN JA YHTEISKUNNAN TUTKIMUKSEN TOIMIKUNTA

Puheenjohtaja
Professori Olli Mäenpää
(julkisoikeus, hallinto-oikeus)
Helsingin yliopisto

Jäsenet:
Professori Anneli Anttonen
(sosiaalitiede)
Tampereen yliopisto

Professori Pauline von Bondsdorff
(taidekasvatus, estetiikka)
Jyväskylän yliopisto

Professori Marja-Liisa Helasvuo
(kielitiede)
Turun yliopisto

Professori Liisa Laakso
(kv. politiikka, valtio-oppi, kehitysmaatutkimus)
Helsingin yliopisto

Professori Matti Laine
(psykologia)
Åbo Akademi

Professori Aila Lauha
(kirkkohistoria)
Helsingin yliopisto

Professori Pirjo Markkola
(Suomen historia)
Jyväskylän yliopisto

Professori Hannu Savolainen
(kasvatustiede, erityispedagogiikka)
Itä-Suomen yliopisto

Professori Matti Sintonen
(filosofia)
Helsingin yliopisto

Professori Juuso Välimäki
(taloustiede)
Aalto-yliopistoLUONNONTIETEIDEN JA TEKNIIKAN TUTKIMUKSEN TOIMIKUNTA

Puheenjohtaja
Professori Paula Eerola
(fysiikka)
Helsingin yliopisto

Jäsenet:
Professori Heli Jantunen
(mikroelektroniikka, tekninen fysiikka)
Oulun yliopisto

Professori Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela
(kemian tekniikka)
Aalto-yliopisto

Professori Minna Kellomäki
(biomateriaalitekniikka)
Tampereen teknillinen yliopisto

Professori Erno Keskinen
(konetekniikka)
Tampereen teknillinen yliopisto

Professori Juha-Pekka Lunkka
(geologia)
Oulun yliopisto

Professori Jukka Pekola
(fysiikka)
Aalto-yliopisto

Professori Lassi Päivärinta
(sovellettu matematiikka)
Helsingin yliopisto

Professori Heikki Tenhu
(polymeerikemia)
Helsingin yliopisto

Professori Esko Ukkonen
(tietojenkäsittelytiede)
Helsingin yliopisto

Professori Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila
(tietojenkäsittely, tietotekniikka)
Tampereen teknillinen yliopisto

TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TOIMIKUNTA

Puheenjohtaja
Professori Tuula Tamminen
(lastenpsykiatria)
Tampereen yliopisto

Jäsenet:
Professori Jaakko Kaprio
(geneettinen epidemiologia, kansanterveystiede)
Helsingin yliopisto

Professori Ilmo Keskimäki
(kansanterveystiede)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Professori Jarkko Ketolainen
(farmasian teknologia)
Itä-Suomen yliopisto

Professori Juhani Knuuti
(kliininen fysiologia)
Turun yliopisto

Professori Johanna Myllyharju
(molekyylibiologia)
Oulun yliopisto

Professori Asla Pitkänen
(neurotieteet)
Itä-Suomen yliopisto

Professori Anneli Pohjola
(sosiaalityö)
Lapin yliopisto

Professori Pauli Puolakkainen
(kliiniset lääketieteet, vatsaelinkirurgia)
Helsingin yliopisto

Professori Sarianna Sipilä
(liikuntagerontologia)
Jyväskylän yliopisto

Professori Anu Wartiovaara
(kliininen molekyylilääketiede, genetiikka)
Helsingin yliopisto

- - -

Lisätietoja:
- erityisavustaja Aleksi Kalenius, puh.0295 3 30132
- ylijohtaja Anita Lehikoinen, puh. 0295 3 30182