Hyppää sisältöön

Esitykset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2023 - 2026

Avustus

Esitykset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2023 - 2026 ilmoitetaan aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa 31.12.2021 klo 16.15 mennessä. Hanke-esitysten jättäminen asiointipalvelussa sulkeutuu ilmoitetun määräajan päättyessä eikä esitystä voi sen jälkeen jättää. 

Hanke-esityksiä voi tehdä 25.11.2021 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vuosittain neljää seuraavaa vuotta koskevan liikuntapaikkojen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Suunnitelma on ohjeellinen. Valtionavustuksia haetaan aina erikseen. Rahoitussuunnitelmassa käsitellään vain hankkeet, joiden kustannusarviot ovat yli 700 000 (alv 0 %) euroa eli hankkeet, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimivaltaan. Vuosittain laadittava rahoitussuunnitelma toimii pohjana varsinaisia avustushakemuksia koskevalle seuraavan vuoden käsittelylle ja päätöksenteolle.

Liikunta

Lisätietoja

Rahoitussuunnitelmaesitykset osoitetaan seuraaville aluehallintovirastoille, jotka antavat lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Marjo Forsman-Mäkelä puh. 0295 016 556 ([email protected])
Sixten Wackström puh. 0295 016 565 ([email protected])

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Marie Rautio-Sipilä, puh. 0295 018 069 ([email protected])

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Jarkko Rantamäki, puh. 0295 018 832 ([email protected])

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Matti Ruuska, puh. 0295 016 521 ([email protected])

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663 ([email protected])

Lapin aluehallintovirasto (AVI)
Kai-Matti Joona, puh. 0400 538 115 ([email protected]