Hyppää sisältöön

Erityisavustusta haettavissa sivistystoimen kunta-agenttien toimintaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2018 10.51
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on haettavissa erityisavustusta sivistystoimen kunta-agenttien toimintaan. Avustusta voivat hakea kunnat. Viisi kunta-agenttia tulevat sijoittumaan Turkuun, Tampereelle, Kuopioon ja Ouluun sekä pääkaupunkiseudulle. Haku päättyy 24.10.2018.

Kunta-agenttien tehtävänä on vahvistaa erityisesti sivistystoimen osallistumista kuntien ja tulevien maakuntien yhdyspintatyön rakenteiden ja toimintamallien luomista sekä vahvistaa alueen kuntien keskinäistä yhteistyötä. Yhtenä tehtävänä on osallistuminen LAPE-Akatemioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen alueilla. Kunta-agentin tehtävään kuuluu myös välittää tietoa ja näkökulmia kunnista valtakunnalliseen työhön.

Kunta-agentit sijoittuvat viiteen suureen kuntaan (Kuopio, Oulu, Tampere, Turku ja pääkaupunkiseutu). Kunta-agenttien toimialueena on kyseisiä kuntia laajemmat alueet.

Kunta-agentti tulee toimimaan yhteistyössä sivistystoimenjohdon sekä alueensa Lape-muutosagenttien kanssa.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) on toiminut 19 Lape-muutosagenttia maakunnallisissa hankkeissa vuosina 2016-2018. Yhtenä heidän tehtävänään on ollut osallistua sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Sosiaali- ja terveysministeriö avaa valtionavustushaun myös Lape-muutosagenttien osalta vuodelle 2019.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE) johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. LAPE muutosohjelman toimeenpano opetus- ja kulttuuriministeriössä koskee lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukea varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisätietoja: projektipäällikkö Katja Bergbacka, p. 0295 330 267

Koulutus Kärkihankkeet Liikunta Nuoriso