Hyppää sisältöön

Erityisavustus opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin kompensointiin vuonna 2024

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja Metsähallitus ovat yhdessä valmistelleet opetusmetsämallin. Se perustuu Metsähallituslain 7 §:ssä mainittujen muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisessa noudatettuun käytäntöön.

Metsähallituksen tehtävänä on tarjota maa-alueita mm. puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, sekä opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Opetusmetsämallilla turvattaan metsäalan koulutuksen järjestämisen edellytykset siten, että koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen toiminnallinen ja taloudellinen tilanne ei heikkene nykyisestä.

Opetusmetsämalliin siirtyneille ammatillisen koulutuksen järjestäjille maksetaan OKM:n pääluokasta kompensaatiota, joka vastaisi menetetyistä puunmyyntituloista ja käyttöoikeuskorvauksista muodostuvaa tasoa. Lähtötilanne on taso, joka vastaa kyseisten koulutuksen järjestäjien opetusmetsistä saamaa tuloa.

Kompensaation laskennallinen suuruus määräytyy järjestelyyn kuuluvien opetusmetsien hakkuusuunnitteesta ja sen mukaisesta bruttokantorahatulosta, josta on vähennetty keskimääräinen metsänhoidon kustannus. Näin saatavaan laskennalliseen nettotuloon lisätään 10 % (vuokra), joka on uudessa mallissa opetusmetsäkäytöstä johtuva keskimääräinen alenema verrattuna normaaliin Metsähallituksen talousmetsäkäyttöön.

Hakuaika alkaa 25.3.2024 ja päättyy 29.4.2024 klo 16.15.
 

Lisätietoja

Opetusneuvos Jukka Lehtinen, puh. 0295 3 30183, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://okm.fi/avustukset