Hyppää sisältöön

Erityisavustus Koronaepidemian vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

Avustus

Koronaepidemiasta johtuva poikkeustila vaikutti keväällä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelujärjestelyihin ja sitä kautta opiskelijoiden oppimisen edellytyksiin ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) 17.6.2020 julkaiseman Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen -selvityksen mukaan siirtyminen keväällä etäopetukseen sujui pääosin korkeakouluissa hyvin. Poikkeuksellisten olojen jatkuessa on korkeakouluissa tärkeää kiinnittää huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin ja itseohjautuvuuden valmiuksien kehittymiseen. Myös opiskelijoiden yksinäisyyden kokemuksesta syntyneisiin tunteisiin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomioita.

Hakuaika alkaa 14.10.2020 ja päättyy 19.11.2020 klo 16.15.

Kyseessä on vuoden 2020 IV lisätalousarviossa korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteisiin menoihin tehdystä lisäyksestä. Määrärahaa saa käyttää enintään 6 000 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 

Päätökset pyritään tekemään joulukuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001).

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Valtion avustusten myöntäminen

Lisätietoja

Opetusneuvos Ilmari Hyvönen
[email protected]

Opetusneuvos Katri Tervaspalo
[email protected]

Tukea teknisiin kysymyksiin saa asiointipalvelusta.  

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta