Hyppää sisältöön

Erityisavustus ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittämiseksi

Avustus

Oikeus osata  Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmalla tuetaan hallituksen keskeisten tavoitteiden edistämistä kuten hallitusohjelman osaamistason nostamista, koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamista, oppimiserojen kaventamista sekä laadun parantamista koskevien tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa. Kehittämisohjelma tukee myös hallituksen keskeisten toimenpiteiden, kuten oppivelvollisuuden laajentamisen, jatkuvan oppimisen uudistuksen sekä kotouttamista tukevien kehittämistoimien valmistelua. Kehittämisohjelma jatkaa ja tehostaa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukemista.

Osana Oikeus osata -ohjelmaa parannetaan oppimisen edellytyksiä ja oppimistuloksia. Samalla tuetaan ammatillisen koulutuksen digitalisaation edistämistä. Näiden tavoitteiden edistämiseksi on tunnistettu tarve kehittää oppimisanalytiikan hyödyntämiseen liittyviä käytänteitä ja malleja ammatillisessa koulutuksessa. Oppimisanalytiikan tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan myös tukea erilaisten oppimisympäristöjen käyttöä ja henkilökohtaisten opintopolkujen toteutumista.

Ensisijaisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostolle tarkoitetulla avustuksella on tarkoitus käynnistää valtakunnallinen koordinaatiohanke, jonka tavoitteena on osallistaa laajasti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Hankkeessa tuotetut tuotokset tulee saattaa avoimesti kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön ja järjestää näiden käyttöönottoa tukevaa toimintaa.

Hankkeessa syntyvien tuotosten ja niihin liittyvän osaamisen tulisi olla hankkeen päättyessä osa koulutuksen järjestäjien pysyvää toimintaa.

Hankkeen tulee vähintään tehdä yhteistyötä mahdollisten muiden ammatillisen koulutuksen tai toisen asteen oppimisanalytiikkahankkeiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä tulee tehdä tarvittaessa myös muiden toisen asteen digitalisaatiota ja yhteentoimivuutta edistävien hankkeiden kanssa, niiltä osin, kun hankkeen toteutuksen kannalta on tarpeellista.

Hankkeelle tulee asettaa ohjausryhmä mihin tulee nimetä jäsenet opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Opetushallituksesta.

Hankkeen tulee ottaa huomioon mahdollisimman laajasti tarvittavilta osin aiemmissa ja käynnissä olevissa hankkeissa syntyvät kuvaukset. Valtionavustusta voidaan myöntää laajaan verkostohankkeeseen koulutuksen järjestäjälle, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 531/2017 3 luvun mukainen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa.

Hakuaika alkaa 03.11.2021 ja päättyy 8.12.2021 klo 16.15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustukseen yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001), Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017).

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tomi Kytölä, puh. 0295 3 30293, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset