Hyppää sisältöön

Erityisavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen vuonna 2023

Avustus

Avustus on tarkoitettu nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin (avustusta nuorisotyön ja -toiminnan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä). Avustusta voi hakea myös nuorisotyön alueelliseen koordinaatioon.
Avustusta haetaan aluehallintovirastosta. 

Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille tai työryhmille.

Avustusten hakuaika on 2.1. – 10.11.2023. Saapuneet hakemukset kootaan yleensä 2–4 kertaa vuoden aikana avustuspäätösten tekemistä varten. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin yhteensä enintään 3 000 000 euroa. 

Avustukseen sovelletaan nuorisolakia (1285/2016) ja valtionavustuslakia (688/2001). 

Nuoriso

Lisätietoja

Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kaija Blom, puh. 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi
Kati Myyryläinen, puh. 0295 016 446, kati.myyrylainen(at)avi.fi

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Kirsi Kohonen, puh. 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi
Laura Oksanen, puh. 0295 016 150, laura.oksanen(at)avi.fi

Lapin maakunta
Lapin aluehallintovirasto
Marja Hanni, puh. 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Niclas Risku, puh. 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Elli-Noora Rinne, puh. 0295 018 085, elli-noora.rinne(at)avi.fi 

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Elsa Mantere, puh. 0295 018 813, elsa.mantere(at)avi.fi
Simo Luukkainen, puh. 0295 018 824, simo.luukkainen(at)avi.fi
Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Annika Palola, puh. 0295 018 817, annika.palola(at)avi.fi

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Katso myös aluehallintoviraston opas avustusten hakijoille ja saajille