Hyppää sisältöön

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus esillä seminaarissa sekä tuoreissa julkaisuissa

oikeusministeriöopetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.5.2023 12.41
Uutinen
Ihmisiä ja kädet ympyrässä

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 10.5.2023 yhteistyössä Opetushallituksen ja oikeusministeriön kanssa seminaarin demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta koulujen arjessa. Seminaarissa käytiin keskustelua siitä, millaisia odotuksia ja paineita koulujen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen kohdistuu ja miten näihin odotuksiin voidaan vastata. Seminaarin yhteydessä julkaistiin myös Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen ohjausryhmän raportti sekä lukuvuonna 2022-2023 toteutetun demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeen julkaisu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2020 yhdessä oikeusministeriön kanssa ohjausryhmän, jonka tehtävänä oli tukea koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta, oppilaiden osallistamista ja opetushenkilöstön valmiuksien lisäämistä koskevien hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoa sekä tehdä esityksiä konkreettisiksi toimenpiteiksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä oikeusministeriön nyt julkaistussa raportissa kuvataan ohjausryhmän tehtävät, kokoonpano ja toiminta sekä ohjausryhmän aloitteesta vuosina 2020–2023 toteutetut toimenpiteet demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseksi. Toimeenpano tapahtui Oikeus oppia –kehittämisohjelman, kansallisen demokratiaohjelman, valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO)– ja kansallisen lapsistrategian puitteissa. 

Ohjausryhmän yhtenä tehtävänä oli esittää konkreettisia toimenpiteitä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseksi. Ohjausryhmä esittää raportissa seuraavia suosituksia:

  1. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kansallisen kehittämisen koordinointia ja seurantaa tulee vahvistaa.
  2. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvien teemojen käsittelyä opettajankoulutuksessa tulee lisätä.
  3. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvien käytäntöjen kehittämistä, kartoittamista ja jalkauttamista tulee jatkaa.

Seminaarin yhteydessä Opetushallitus julkaisi demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankeen toteutusta ja tuloksia kuvaavan julkaisun.  

Lisätietoja:
-    ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen (OKM), puh. 0295330258
-    neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson (OM), puh. 0295150348
-    Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen 2020–2023: Ohjausryhmän raportti ja suositukset (OKM ja OM)
-    Opetushallituksen uutinen 10.5.2023
-    Tietoa seminaarista 10.5.2023