Koulut, demokratia ja tulevaisuus - Kokemuksia ja havaintoja demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta koulujen arjessa

Keskiviikko 10.5.2023 klo 9.30 – 14.30

opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtionvarainministeriö, kokoushuone Paja , Helsinki Mariankatu 9, Helsinki

Mikä on demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila Suomessa nyt? Entä tulevaisuudessa? Mitä kokemuksia koulupiloteista on kertynyt ja miten hyviä ja toimivia käytänteitä voidaan hyödyntää valtakunnallisesti?

Tervetuloa Opetushallituksen järjestämään seminaariin, jonka tavoitteena luoda katsaus demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tilaan Suomessa ja peilata sitä demokratiasta, ihmisoikeuksista ja nuorten osallisuudesta käytävään laajempaan keskusteluun. Seminaarissa esitellään ajankohtaista tutkimustietoa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta varhaiskasvatuksessa, kaikilla kouluasteilla ja opettajankoulutuksessa sekä tuodaan esiin tuoreita kokemuksia koulupiloteista. Tavoitteena on käydä keskustelua siitä, millaisia odotuksia ja paineita koulujen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen kohdistuu ja miten näihin odotuksiin voidaan vastata, miten piloteista saatuja hyviä kokemuksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti ja kuinka kaikkien osallisuutta sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta voidaan vahvistaa nykyisten opetussuunnitelmien perusteiden toteuttamisessa ja tulevissa opetussuunnitelmaprosesseissa. 

Seminaari on suunnattu kaikille opetusalan ammattilaisille, kansalaisjärjestöille, tutkijoille ja muille demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisestä sekä lasten ja nuorten osallisuuden edistämisestä kiinnostuneille. Tilaisuuteen voi osallistua joko paikan päällä tai verkkolähetyksen kautta. Kokoushuone Pajaan mahtuu enintään 140 ennakkoon ilmoittautunutta osallistujaa. Linkki verkkolähetykseen julkaistaan seminaaria edeltävällä viikolla.

Opetushallitus järjestää seminaarin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä oikeusministeriön kanssa osana Oikeus oppia -kehittämisohjelman, Kansallisen demokratiaohjelman 2025 ja Kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. Seminaarissa julkistetaan lukuvuonna 2022-2023 toteutetun demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeen julkaisu. Pilottihankkeessa on viety eteenpäin perusopetuksessa jo hyviksi havaittuja demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen malleja sekä kehitetty kokonaan uusia toimintatapoja yhdeksällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Pilottihanketta on rahoittanut lisäksi Pohjoismaiden ministerineuvosto.  

Ohjelma ja ilmoittautuminen Opetushallituksen sivuilla.