Hyppää sisältöön

Asiantuntijatyöryhmä valmistelemaan museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamista

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2016 12.00
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus museoiden, teattereiden (mukaan lukien tanssi ja sirkus) ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmän toimikausi kestää 31.10.2017 asti. Työryhmän puheenjohtajana on muusikko Jaakko Kuusisto.

Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on kehittää rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaa paremmin huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden haasteet, tukee laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Lähtökohtana on, että taide- ja kulttuuripalveluiden alueellinen saatavuus turvataan myös tulevaisuudessa. 

- Teatterin, tanssin, sirkuksen, museoiden ja orkesterien rahoituksen perusta on valtionosuusjärjestelmä, joka on tuonut vakautta ja pitkäjänteisyyttä kulttuurin tekemiseen. Valtionosuudet ovat turvanneet mahdollisuuden osallistua kulttuuriin eri puolilla Suomea. Osin juuri tästä syystä kulttuurikenttämme on laaja ja monipuolinen. Valtionosuuksien saajien lisäksi myös niin sanotut vapaat kentän toimijat tuottavat korkeatasoista kulttuuria ja antavat lisää potkua kulttuurielämään, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. 

- Valtionosuusjärjestelmällä on ehdottomat vahvuutensa. Samalla nykyinen järjestelmä on jäykkä ja sulkee uusia toimijoita rahoituksen ulkopuolelle. Vaatimukset järjestelmän remontista ovat siis hyvin ymmärrettäviä. Asiantuntijatyö kulttuurin rahoituksen uudistamiseksi jatkuu syksyn aikana asiantuntijaryhmän ja Sitran koolle kutsumien sidosryhmätapaamisten muodossa. Haluaisin, että uusi järjestelmä tukisi ammattilaistemme tekemää korkeatasoista kulttuuria, toisi lisää liikettä ja kannustimia toiminnan kehittämiseen ja antaisi mahdollisuuksia uusille toimijoille, myös vapaalle kentälle, ministeri Grahn-Laasonen sanoo.

Työryhmän työ jakautuu kahteen vaiheeseen: Syksyn aikana työryhmä valmistelee yhteistyössä Sitran ja kulttuurialan edustajien kanssa ehdotuksen uuden rahoitusjärjestelmän pääperiaatteiksi. Valmistelussa hyödynnetään Sitran syksyn 2016 aikana järjestämiä sidosryhmätapaamisia, joihin kutsutaan koko kulttuurikentän edustajat. Toisessa vaiheessa (1.2.2017 - 31.10.2017) työryhmä laatii ehdotuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutosehdotukset.

Työryhmän puheenjohtajana on muusikko Jaakko Kuusisto. Jäseniä ovat museonjohtaja Kati Kivimäki (Forssan museo), museonjohtaja Kalle Kallio (Työväenmuseo Werstas), pääsihteeri Kimmo Levä (Suomen museoliitto), museotoimenjohtaja Päivi Partanen (Lappeenrannan museot), toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento (Teatterikeskus ry), näyttelijä Jarkko Lahti, ohjaajantaiteen professori Saana Lavaste (Taideyliopisto), toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi (Suomen Teatterit ry), johtaja Joachim Thibblin (Espoon kaupunginteatteri), sirkustaiteilija Petri Tuominen, toiminnanjohtaja Jussi Fredriksson (Flame Jazz), intendentti Teemu Kirjonen (Sinfonia Lahti), lehtori Tapani Länsiö (Sibelius-Akatemia), toiminnanjohtaja Aila Sauramo (Suomen Sinfoniaorkesterit ry), erityisasiantuntija Johanna Selkee (Suomen Kuntaliitto), erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio (Suomen Kulttuurirahasto) sekä projektijohtaja Helena Mustikainen (Sitra, varapuheenjohtaja 1-vaiheessa, jäsen 2-vaiheessa) ja ylijohtaja Riitta Kaivosoja (opetus- ja kulttuuriministeriö, jäsen 1-vaiheessa, varapuheenjohtaja 2-vaiheessa).

Valtionosuusjärjestelmä on olennainen osa taide- ja kulttuuripolitiikan ohjausjärjestelmää. Valtionosuuksia kohdentamalla kehitetään alaa ja turvataan palveluiden saatavuus. Valtionosuuden piirissä on tällä hetkellä 121 museota, 57 teatteria ja 28 orkesteria.

Lisätietoja:
- ylijohtaja Riitta Kaivosoja (opetus- ja kulttuuriministeriö), puh. 02953 30129
- erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 02953 30164