Hyppää sisältöön

Arkistolaitoksen toimintaa parannetaan ja arkistojen digitointia edistetään uudella lailla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2016 13.30
Tiedote

Arkistolaitoksen organisaatiota muutetaan. Nykyisestä piirihallintomallista luovutaan. Kansallisarkistosta ja seitsemästä maakunta-arkistosta muodostetaan opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena toimiva valtakunnallinen viranomainen, jonka nimenä on Kansallisarkisto.

Samalla Kansallisarkisto saa oikeuden määrätä siitä, mitä viranomaisten pysyvästi säilytettäviä paperiaineistoja voidaan tuhota digitoinnin jälkeen. Hallitus antoi torstaina asiaa koskevan hallituksen esityksen.

Laki Kansallisarkistosta korvaa nykyisin arkistolaissa ja asetuksessa olevat säännökset arkistolaitoksesta. Kansallisarkiston päätehtävänä säilyy kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien viranomaisten asiakirjojen säilymisen varmistaminen. Muina Kansallisarkiston tehtävinä on mm. edistää pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen saatavuutta, käyttöä ja tutkimusta sekä edistää kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien yksityisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilymistä.

Uudistus tehostaa arkistolaitoksen toimintaa ja parantaa sen palvelukykyä, kun olemassa olevia resursseja voidaan hyödyntää tehokkaammin. Kansallisarkiston palvelut olisivat edelleen saatavissa myös alueellisen palveluverkon kautta.

Arkistolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös Kansallisarkiston oikeudesta määrätä pysyvään säilytykseen määräämiensä ja sähköiseen muotoon muutettujen asiakirjojen alkuperäiskappaleiden hävittämisestä. Hävittäminen olisi Kansallisarkiston määräyksellä mahdollista, jos se voi tapahtua vaarantamatta asiakirjan tai siihen sisältyvän tiedon säilymistä, eheyttä ja autenttisuuden toteamista sekä heikentämättä asiakirjan kulttuurihistoriallista arvoa tai oikeudellista todistusvoimaa.

Kansallisarkiston oikeus määrätä digitoitujen aineistojen alkuperäiskappaleiden hävittämisestä nopeuttaisi olennaisesti paperiaineistojen hävittämisestä johtuvien tilakustannussäästöjen ansiosta asiakirjojen muuttamista sähköiseen muotoon. Lisääntyvä digitointi parantaisi aineistojen saatavuutta ja käytettävyyttä ratkaisevasti.

Laki kansallisarkistosta tulee voimaan 1.1.2017.

Lisätietoja: Hallitusneuvos Immo Aakkula (OKM), p. 0295 3 30354