Hyppää sisältöön

Työryhmä ryhtyy uudistamaan lukiokoulutuksen tavoitteita ja tuntijakoa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2012 11.46
Tiedote -

Opetusministeri Jukka Gustafsson on asettanut työryhmän valmistelemaan esityksen valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja lukiokoulutuksen tuntijaoksi. Työryhmän puheenjohtajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen.

Yleissivistyksen vahvistamiseksi lukio-opinnoissa on tavoiteltava tietojen ja taitojen lisäksi tulevaisuuden oppimistaitoja. Lukio-opetuksen on myös lisättävä integroivaa ja kokonaisuuksien hallintaa vahvistavaa opetusta ja opiskelua kaikille yhteisinä opintoina. Tavoitteena on kehittää lukiokoulutukseen yhteisöllisempi ja osallistavampi toimintakulttuuri.

Lukiokoulutuksen on mahdollistettava joustavien opintopolkujen rakentaminen opiskelijoille myös muiden koulumuotojen opetustarjontaa hyödyntäen. Aikuisopiskelun omaleimaisuus on turvattava myös jatkossa. Ehdotuksissa tulisi huomioida myös perusopetuksen yleisiin tavoitteisiin ja tuntijakoon tehdyt muutokset.

Työryhmän ehdotuksen tulisi vahvistaa erityisesti koulutuksellista tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta opetuksessa koko maan alueella. Työryhmä kuulee asian valmistelussa eri sidosryhmiä.

Kun Valtioneuvosto on päättänyt yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja lukiokoulutuksen tuntijaosta, päätetään lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista siten, että asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön koko lukiokoulutuksen osalta 1.8.2016 lukien.

Voimassa oleva lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa koskeva valtioneuvoston asetus sekä sen mukaiset lukion opetussuunnitelman perusteet otettiin käyttöön syyslukukaudella 2005. Opetussuunnitelman perusteet on uudistettu keskimäärin kymmenen vuoden välein. Nykyiset lukiokoulutuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako sekä lukion opetussuunnitelman perusteet perustuvat 2000-luvun alun tieto- ja osaamistarpeisiin.

Työryhmän asettamispäätös

Lisätietoja:
Erityisavustaja Aleksi Kalenius puh. 040 125 1032
Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen puh. 029 533 0258