Hyppää sisältöön

Työryhmä uudistamaan varhaiskasvatusta koskevia säädöksiä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2012 12.33
Tiedote -

Opetusministeri Jukka Gustafsson on asettanut työryhmän valmistelemaan esityksen varhaiskasvatusta koskeviksi säädöksiksi. Varhaiskasvatuksen keskeisistä tahoista ja asiantuntijoista koostuvan laaja-alaisen työryhmän puheenjohtajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen. Valtioneuvoston on määrä jättää asiasta lakiesitys Eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014. Tavoitteena on, että lainsäädäntö tulisi voimaan 1.1.2015.

Hallitusohjelman mukaisesti päivähoitojärjestelmää kehitetään syrjäytymistä ehkäisevänä ja perheille joustavampana palveluna. Päivähoito säilyy subjektiivisena oikeutena ja maksuttomana pienituloisille perheille eivätkä maksut muodosta työllistymiskynnystä. Oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi olisi välillä kotona hoidossa.

Päivähoitopalvelut ja varhaiskasvatus edistävät yhdenvertaisuutta sekä lasten ja perheiden tasa-arvoisuutta. Varhaiskasvatuksella on tärkeä merkitys lapsen sosiaalisuuteen kasvattajana ja sosiaalisten lähtökohtien tasoittajana. Olennaista on, että jo varhaiskasvatuksessa pystytään varmistamaan hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kaikille lapsille sekä tukemaan monipuolisin toimin erityistä tukea tarvitsevia sekä syrjäytymisvaarassa olevia lapsia.

Nykyinen päivähoitolaki ja -asetus ovat vuodelta 1973. Voimassa olevan päivähoidon lainsäädännön uudistamista on perusteltu suomalaisen päivähoitojärjestelmän sekä sen toimintaympäristön muutoksilla. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyvät vuoden 2013 alussa opetus- ja kulttuuriministeriöön osaksi kasvatus- ja koulutusjärjestelmää.

Työryhmän asettamispäätös (pdf)

_ _ _

Lisätietoja:

Erityisavustaja Aleksi Kalenius puh. 040 125 1032
Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen puh. 029 533 0258