Hyppää sisältöön

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllistymisessä haasteita

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 28.11.2012 12.44
Uutinen

Ammattiopistosta valmistuneiden tilanne näyttää Rahkeet duuniin - Työllistymisen laatu ammatillisella toisella asteella -kyselytutkimuksen perusteella varsin haasteelliselta.

Vuoden 2008 aikana valmistuneista oli työssä vuonna 2012 61,5 prosenttia. Heistä laadullisesti hyvin koulutusta vastaavissa tehtävissä toimi 45 % vastanneista ja hyvin heikosti koulutustaan vastaavissa tehtävissä 33 %. Kaikista valmistuneista hyvin koulutusta vastaavissa tehtävissä toimi hieman yli neljännes. Kokoaikaisissa työsuhteissa työskenteli työllisistä neljä viidestä, ja kaikista valmistuneista noin puolet. Vakituisessa kokopäivätyössä oli työllisistä lähes 60 %, eli kaikista valmistuneista hieman yli kolmannes.

Koulutusalojen erot ovat myös suuret. Pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet ovat yleisiä erityisesti sosiaali, terveys- ja liikunta-alalla. Koulutusta vastaavan työn löytäminen puolestaan on erityisen ongelmallista kulttuurialalla. Myös tekniikan ja liikenteen alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla työssä olevista noin 40 prosenttia työskentelee heikosti koulutusta vastaavassa työssä.

Tutkimuksen mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneet ovat pääosin tyytyväisiä koulutukseensa. Tutkinto tunnetaan hyvin työmarkkinoilla ja koulutus vastaa työelämän todellisuutta. Tutkinnon antamista valmiuksista tärkeimmäksi nousee käytännön ammattitaito.

Työssäoppimisjaksoilla on keskeinen merkitys valmistumisen jälkeisessä työllistymisessä. Kaikista vastaajista runsas 40 prosenttia on työllistynyt myöhemmin samaan paikkaan, jossa suoritti työssäoppimisjaksonsa. Tutkintoon sisältyvä työssäoppiminen kehittää myös työelämässä tarvittavia taitoja: vastaajista 90 prosenttia katsoo työssäoppimisjaksot näiden taitojen kannalta hyödyllisiksi.

Perustutkinnon suorittaneet suhtautuvat tulevaisuuteensa pääosin optimistisesti: vastaajien reilu enemmistö uskoo löytävänsä mielekästä työtä, eikä pätkätöitä tai pitkiä työttömyysjaksoja pidetä todennäköisinä. Joka kolmas kuitenkin uskoo tulevaisuudessa hyvin tai melko todennäköisesti vaihtavansa alaa, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla vastaava osuus on jopa 47 prosenttia.

Ammatilliselta toiselta asteelta vuonna 2008 valmistuneille suunnattiin kysely touko-kesäkuussa 2012. Rahkeet duuniin - kyselytutkimuksessa selvitettiin työllistymisen laatua, työnsaannin vaikeuksia, työelämäasenteita ja koulutuksen antamia valmiuksia. Kyselyyn vastasi 1180 henkilöä.

Tutkimuksen toteutti Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n, Palvelualojen ammattiliitto PAM:n, Metallityöväen liiton ja Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry:n kanssa.

 

Rahkeet duuniin - Työllistymisen laatu ammatillisella toisella asteella
Janne Mikkonen & Elina Lavikainen
Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus
ISBN 978-952-93-1641-0 (sid.)
ISBN 978-952-93-1642-7 (PDF)