Hyppää sisältöön

Työllisyyden kuntakokeiluissa yhdistetään valtion ja kuntien resurssit työllisyyden edistämiseksi – kokeilut käynnistyvät maaliskuussa 2021

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2020 14.57
Tiedote

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021. Kuntakokeiluissa tietyt TE-toimistojen tehtävät siirtyvät kuntien vastuulle kokeilujen ajaksi. Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Työllisyyskokeiluihin osallistuu 25 kuntakokeilualuetta ja 118 kuntaa tai kaupunkia.

Tasavallan presidentti vahvisti työllisyyden kuntakokeiluja koskevan lain 30.12.2020. Laki tulee voimaan 1.3.2021 ja kokeilu kestää 1.3.2021–30.6.2023.

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

–  Kuntakokeiluissa työllisyys-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalvelut sovitetaan entistä tiiviimmin yhteen. Moni työtön työnhakija tarvitsee monialaista palvelua ja kattavaa henkilökohtaista tukea. Työllisyyden kuntakokeilun avulla monialaista palvelua voidaan tarjota entistä laajemmin ja entistä useammalle, työministeri Tuula Haatainen toteaa.

Palvelumallia ei rajata tiukasti, vaan kunnat voivat kehittää palveluja oman alueen työnhakijoiden ja työnantajien tarpeista käsin. Kokeilussa pilotoidaan kuntien erilaisia tapoja tarjota työllisyyspalveluja ja haetaan parhaita käytäntöjä palvelurakenteiden uudistamiseksi. Hallitus linjaa työvoimapolitiikan pysyvästä palvelurakenteesta hallituskauden aikana.

– Valtiolla ja kunnilla on vahva yhteinen intressi työllisyyden edistämiseen. Kuntakokeilulaki tarjoaa mahdollisuuden parantaa ja kehittää yhteistyötä valtion ja kuntien välillä sekä kuntien kesken. Kannustan kaikkia kokeilutoimijoita keskinäiseen yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen. Näin saamme parhaat käytännöt ripeästi käyttöön. Tarkoituksena on hyödyntää työllisyyskokeilujen tuloksia myös tulevien palvelurakenteiden suunnittelussa, ministeri Haatainen sanoo. 

Noin 230 000 nykyistä TE-toimistojen asiakasta siirtyy kuntien vastuulla olevien palvelujen piiriin

Työllisyyden kuntakokeiluissa noin 230 000 asiakasta siirtyy kuntien vastuulle, mikä on noin 36 prosenttia kaikista TE-toimistojen asiakkaista. Kaikista työttömistä työnhakijoista 50 prosenttia siirtyy TE-palveluista kokeilujen piiriin.

Kokeilualueilla kuntien asiakkaiksi siirtyvät työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Lisäksi kokeiluihin siirtyvät kaikki alle 30-vuotiaat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä, työllistettynä tai työllistymistä edistävissä palveluissa. Kokeilualueelle kuuluminen määritellään kotikunnan mukaan.

Työllisyyden kuntakokeiluihin osallistuvat kunnat  

Kokeilukuntien vastuulle siirtyvät tehtävät

Kokeilualueille siirretään kokeilun ajaksi henkilöasiakkaan työllistymistä edistävät ohjaus-, neuvonta- ja palvelutehtävät, eräiden harkinnanvaraisten etuuksien myöntämistä koskevat tehtävät sekä eräiden työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen.

Työnantaja-asiakkaiden osalta lainsäädäntö ei muutu. TE-toimistot tarjoavat työnantaja- ja yrityspalveluita edelleen myös kokeilukunnissa. Kunnat ja TE-toimistot tekevät kuitenkin tiivistä yhteistyötä työnantajapalvelujen yhteensovittamisessa alueilla. Myös kokeilukunnat voivat julkaista ja välittää tietoja avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista työnantajan toimeksiannon mukaisesti ja esitellä työnantajalle työnhakijoita.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoo kokeiluja valtakunnallisesti. Aluehallintovirastolla on toimivalta puuttua mahdollisiin puutteisiin tai epäkohtiin kokeilulain noudattamisessa.

Kuntakokeiluja seurataan tilastojen ja vaikuttavuusarvioinnin avulla

Työllisyyden kuntakokeiluilla tavoitellaan tietoa valtion ja kuntien rahoituksen, osaamisen ja asiakaspalvelun yhdistämisen vaikuttavuudesta.

Kokeiluja seurataan jatkuvan tilastoseurannan ja valtioneuvoston yhteisen vaikuttavuusarvioinnin avulla. Seuranta tarjoaa näkökulmia muun muassa työllisyyden kehitykseen ja työvoimapalveluiden käyttöön kokeilukunnissa.  Seurantatietoja hyödynnetään vertaisoppimisen ja sparrauksen välineenä. Seurantatieto tehdään avoimeksi myös kansalaisille. Arviointitutkimuksen hakuaika tutkijoille on parhaillaan käynnissä ja tutkimuksen valmistelu käynnistyy helmikuussa 2021. Ensimmäinen väliraportti kuntakokeiluista saadaan syksyllä 2021.

Eduskunnan edellyttämien muutosten valmistelu käynnissä

Eduskunta edellytti kuntakokeilulain hyväksymisen yhteydessä, että hallitus valmistelee säännökset työttömyysturvatehtävien laajemmaksi siirtämiseksi TE-toimistoilta kokeilukunnille. Lisäksi eduskunta edellytti, että hallitus valmistelee asiakkaan siirtämistä kokeilukunnasta TE-toimistoon mahdollistavia säännöksiä. Työ- ja elinkeinoministeriö on jo aloittanut lainvalmistelutyön. Valmistelussa olevilla muutoksilla ei ole vaikutusta kuntakokeilujen aloitusajankohtaan.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Piia Rekilä, p. 029 506 4115
johtava asiantuntija Tanja Ståhlberg, TEM, p. 029 504 7025