Hyppää sisältöön

Anvisningar för förebyggande av coronavirussmitta ska iakttas vid offentliga tillställningar

social- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2020 16.56
Pressmeddelande 118/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har skickat ett styrningsbrev till regionförvaltningsverken om verkställandet av riktlinjerna i statsrådets principbeslut vid offentliga tillställningar och sammankomster. Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat allmänna anvisningar för ordnandet av tillställningar inomhus och utomhus.

I enlighet med statsrådets principbeslut lindras begränsningarna av sammankomster från och med den 1 juni. Begränsningen av antalet personer vid offentliga tillställningar ändras från nuvarande tio personer till högst 50 personer. Vid offentliga tillställningar ska myndigheternas anvisningar om hur tillställningar ordnas på ett säkert sätt iakttas.

Även offentliga tillställningar för över 50 personer får ordnas inomhus och på avgränsade platser utomhus om säkerheten kan tryggas genom begränsning av antalet besökare samt säkra avstånd och hygienanvisningar.

Alla offentliga tillställningar för över 500 personer förbjuds utan undantag fram till 31 juli. 

Huvudprinciperna i de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat gäller för alla tillställningar: man får inte delta i tillställningar om man är sjuk, god hand- och hosthygien ska iakttas, städningen ska skötas och man ska hålla ett avstånd på 1–2 meter till andra människor.

Regionförvaltningsverken fattar de egentliga allmänna besluten om mötesbegränsningarna och villkoren i anslutning till dem på sitt område.

Arrangören ansvarar alltid för tillämpningen av anvisningarna i detalj. Arrangörer av tillställningar och verksamheter kan utarbeta egna mer noggranna rekommendationer för situationen, verksamheten eller evenemanget, där regionförvaltningsverkets beslut ska beaktas.

Ytterligare information

Jaska Siikavirta, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 394
Esko Ranto, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30115
Riitta Kaivosoja överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30129