Kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategian esittely

Tiistai 28.2.2023 klo 13.30 – 15.00

opetus- ja kulttuuriministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

OKM:n ja STM:n järjestämässä webinaarissa esitellään kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategia. Tilaisuus on osa kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin työskentelyä.

Esittelyssä on Kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategia (TKI-strategia) ulottuen vuoteen 2030, teemalla Näyttöön perustuva ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen kuntoutus.

Kuntoutuksella on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviin haasteisiin kuten ikääntymisen aiheuttamaan huoltosuhteen muutokseen, syrjäytymiseen, työelämän ulkopuolelle jäämiseen ja mielenterveysongelmiin. Kuntoutuksen toimijat tarvitsevat käyttöönsä luotettavaa tietoa, kehittämistyön tuloksia ja innovaatioita, joiden avulla kuntoutusala pystyy vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla.

Nyt esiteltävä strategia sisältää kahdeksan eri kehittämiskohdetta ja näitä koskevat toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään sekä ehdotuksia seurannasta.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se järjestetään etänä. Liity tilaisuuteen tästä linkistä.

Ohjelma

klo 13.30–14.10
Kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategian taustat ja esittely.
Susanna Melkas, ylilääkäri, apulaisprofessori, HUS ja Helsingin yliopisto

klo 14.10-14.30
Näkökulma: miten kuntoutuksen tutkimus turvataan Suomessa ja miksi se on tärkeää?
Merja Rantakokko, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen hyvinvointialue

klo 14.30-14.50
TKI-toiminnan rahoitussuunnitelma kuntoutuksen kannalta.
Soile Kuitunen, toimitusjohtaja, Kuntoutussäätiö, OsKu-verkosto

klo 14.50-15.00
Keskustelu

Tervetuloa!

Lisätietoja: