Saara Ikkelä, erityisasiantuntija

opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikön esikunta
0295330109  
Postiosoite: PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki